Ideea creării serviciului în cauză aparţine Preotului Paroh Piotr, care a decis să se ocupe de  copiii străzii din or. Tiraspol şi să le ofere acestora un adăpost.  Inițial, copii beneficiau de un loc de dormit și o masă caldă într-o cantină improvizată, ca mai tîrziu să fie conceput de Caritas Moldova, cu suportul financiar al Caritas Austria, într-un Centru de plasament și Centru de zi pentru copii în situație de risc. Copii aflați temporar în palsament nu sunt izolați sau discriminați, ei rămân în localitatea lor, și zilnic comunică  cu beneficiarii Centrului de zi.

Scop: reintegrarea familială și integrarea socială a copiilor din familii social-vulnerabile, oferirea unui adăpost temporar pentru copiii în situații de risc, asistarea tinerilor lipsiți de îngrijire părintească în  vederea  continuării studiilor.

Perioada de implementare: 2006- prezent.

Realizări: 26 de copii din Centrul de plasament și 42 copii din Centrul de zi,  6 tineri din locuințe asistate au beneficiat de: Asistenţă socială profesionistă pentru copii şi familiile acestora; Apartamente asistate pentru tinerii lipsiți de îngrijire părintească, suport în continuarea studiilor; Activităţi educative: asistenţă zilnică în pregătirea temelor pentru acasă, organizarea cercurilor dramatic şi de lucru manual, cursuri de utilizare ale calculatorului, ore educative – deprinderi de viaţă; Consiliere psiho-socială a copiilor şi familiilor acestora; Susţinere psihologică şi moral-spirituală: discuţii individuale cu preotul, participarea la serviciul divin; Asistenţă medicală: acordarea asistenţei medicale în cazuri de urgenţă, colaborare cu medicul de familie, tratamentul copiilor la spital, în caz de necesitate; Activităţi culturale: vizionarea spectacolelor teatrale, a filmelor la cinematograf, a expoziţiilor în muzee, înscrierea la biblioteci, călătorii şi excursii, organizarea festivităţilor de sărbători, celebrarea zilelor de naştere ale copiilor; Susţinerea integrală a Centrului prin procurarea produselor alimentare, materialelor didactice şi instructiv-educative pentru copii, a echipamentului necesar. Asigurarea alimentaţiei copiilor, respectarea igienei personale. Datorită acestei intervenții, copiii din Centrul de plasament au fost ulterior integrați în familia lor. Pe durata aflării copiilor în centru, s-a lucrat intensiv cu familiile lor, au fost îmbunătățite condițiile de trai, au fost ajutați să-şi recupereze dreptul la indemnizații sociale, să-şi găsească   un loc de muncă și să-şi înscrie copiii la grădiniță/școală.

Datorită colaborării cu administrația publică locală, 2 ateliere de creație au activat grație finanțării locale. În perioada aflării în Centru, copiii au avut ocazia să meargă gratuit la cinematograf, muzee, expoziții, teatru. De asemenea, au participat la expoziția publică de Ziua orașului. Datorită contribuţiei financiare oferite de Echipa locală de fotbal și Congregația ”Inimii lui Isus”, a fost procurată îmbrăcăminte pentru copiii nevoiași, au fost oferite și alte obiecte de primă necesitate beneficiarilor Centrului.

Donatori: Caritas Viena

Coordonator Biroul Național: Mariana Tanasî

Coordonator local: Vera Nașco