Proiectul Susținere la distanță a copiilor din familii defavorizate „Nașii de botez”

În anul 2009, angajații organizației Bundesimmobiliengesellschaft G.m.b.h (BIG) din or. Viena, Austria, şi-au propus  să susțină copiii din Moldova, oferindu-le nu doar ajutor material, ci și afecțiunea, dragostea, asemeni unui Naș de botez. Astfel, a apărut  proiectul de adopție la distanță, potrivit căruia  fiecare dintre colaboratorii unui departament al acestei organizației urma să aibă grijă de câte  un copil nevoiaş din R.Moldova. Cu ajutorul preoților din Parohiile Romano-catolice locale au fost identificate familiile defavorizate, ai căror copii aveau nevoie de o atenţie mai mare şi de ajutor.

Scopul: Susținerea la distanță a copiilor din familii defavorizate;

Perioada de implementare: 2009-prezent

Metode de realizare:

-  ajutor financiar acordat pentru copii din familii defavorizate;

- ajutor material (îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite școlare, etc) și asistența socială individualizată acordată copiilor din familii defavorizate;

-  vizitarea copiilor adoptați la distanță, o dată pe an, de către “nașii de botez”;

-  corespondența între copiii adoptați și Nașii de botez prin poșta tradițională și electronică;

Realizări:

- susținerea (financiară, materială și morală) la distanță oferită pentru 35 copii din 23 familii defavorizate din zonele rurale și urbane ale Republicii Moldova, inclusiv Regiunea Transnistreană.

Donator: Bundesimmobiliengesellschaft G.m.b.h (Austria)

Coordonator Biroul Național: Iulian Mariuță