Caritas Moldova și APCSF au semnat un acord de colaborare

Joi, 31 ianuarie 2019, Directorul Fundației de Binefacere Caritas Moldova, Andrei Bolocan şi  Secretarul General al APCSF, Carolina Buzdugan au semnat un acord de colaborare.

Acordul prevede colaborarea între părţi în domeniile de interes comun, cu privire la implementarea proiectelor și realizarea inițiativelor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei precum și în alte domenii conexe.

În contextul acordurilor semnate au fost agreate 3 obiective: consolidarea capacităților în dezvoltarea și promovarea politicilor publice axate pe copil și familie, promovarea drepturilor copilului și monitorizarea implementării Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, și promovarea parteneriatului public-privat în domeniul protecției copilului.

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 65 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

În cadrul aceluiași eveniment, acorduri de colaborare similare au semnate între APSCF și Fundația Regina Pacis și Terre des hommes Moldova.

La final, semnatarii şi-au exprimat convingerea că vor duce la îndeplinire obiectivele cuprinse în acord pentru asigurarea unei colaborări optime şi de lungă durată.

acord-fundatii3-1-1024x683