Conferința internațională “Servicii de îngrijire la domiciliu – necesități și perspective”

Mai multe organizații care lucrează în rețeaua serviciilor de îngrijire medico-socială la domiciliu s-au reunit în cadrul conferinței internaționale „Servicii de îngrijire la domiciliu – necesități și perspective”  care a avut loc pe 2 decembrie 2016 în orașul Bălți. Scopul principal al conferinței a fost analiza progresului în domeniul îngrijirilor medico-sociale la domiciliu, precum și impedimentele care apar în cadrul promovării acestor servicii.

IMG_0787

Conferința a reunit membri ai rețelei prestatorilor de servicii de îngrijire la domiciliu, autorități publice la nivel local și central, ministerele de resort, instituții publice, ONG-uri active în domeniul social, experți în domeniu din Republica Moldova și România, reprezentanți ai mediului academic și mass media.

Raportorii au prezentat discursuri cu referire la reglementarea, organizarea și funcționarea serviciului de îngrijire medico-socială la domiciliu în viziunea Ministerelor de resort, colaborarea ONG-urilor cu APL-urile, succese și dificultăți.

În cadrul dezbaterilor panel au fost discutate așa întrebări ca:

  1. Accesibilitatea serviciilor;
  2. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;
  3. Problema resurselor umane în domeniul serviciilor;
  4. Perspectiva sectorul îngrijirilor medico-sociale la domiciliu, în contextul îmbătrânirii demografice;
  5. Posibilități de finanțare;
  6. Promovarea dialogului dintre MMPSF și prestatorii de servicii sociale în domeniul serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Un rol deosebit s-a acordat informării prestatorilor de servicii medico-sociale cu privire la practica inovativă în îngrijiri la domiciliu – Kinaestetics. Colegii din Romania (Rețeaua Senior Net) au prezentat bunele practici în domeniul îngrijirii la domiciliu în Romania.
În cadrul ședinței s-a stabilit sarcinile și activitățile pentru următorul an. Pentru unele din ele deja a demarat procesul, altele sunt la etapa de inițiere. Astfel, din sarcinile care au fost poziționate ca primordiale pentru 2017 au fost nominalizate: eficientizarea activității serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Din prioritățile de dezvoltare a serviciilor pentru anul 2017 au mai fost menționate:

  1. Consolidarea platformei comune pe advocacy și dialog politic în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele vulnerabile;
  2. Elaborarea unei strategiei privind asistența socială a persoanelor vârstnice în contextul îmbătrânirii active (îngrijire la domiciliu, grija persoanelor fără adăpost, plasament familial a adulților, locuință protejată pentru persoanele vârstnice, cantine sociale);
  3. Studiul ce ține de cartografierea și estimarea costului serviciilor medico-sociale la domiciliu;