Conferința „Migrația îngrijitorilor la domiciliu pentru Est-Vestul Europei”

Conferința „Migrația îngrijitorilor la domiciliu pentru Est-Vestul Europei” a avut loc la București, România în perioada 4 – 6 octombrie 2017.

1 2

În cadrul conferenței au participat mai multe țări din cadrul organizațiilor Caritas atât din Estul cât și din Vestul Europei. Caritas Moldova a venit cu o prezentare cu referire la migrația în Moldova, în special a pus accent pe profilul femeilor migrante în Republica Moldova.

4

Au fost create 3 ateliere de lucru:

 1. Calificare și instruire;
 2. Calitatea serviciilor;
 3. Oportunitățile și avantajele;

În cadrul acestor grupuri de lucru participanții și-au expus opiniile referitor la tematicile date. Ca concluzie sunt necesare:

 1. standarde unice pentru minimum de calificare pentru îngrijitori;
 2. un pachet de documente pentru activitățile legale (asigurări sociale, contract, etc);
 3. dezvoltarea platformei e-learning pentru îngrijitori;
 4. peer to peer;
 5. standarde minime la învățarea limbii a țării în care pleacă;
 6. integrarea în domeniul social;
 7. creșterea calității și adoptarea unei mărci;

La fel, în cadrul conferenței au fost discutate și proiecte comune pentru organizațiile Caritas pentru țările din Est si Vest.

Proiectul „Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP)

Programul de asistentă medicale și sociale la domiciliu a beneficiat recent de un proiect nou ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” care vine să susțină Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, ce vizează persoanele singuratice în etate și cu dezabilități.

Proiectul a fost lansat la 22 iulie 2015, în incinta localului Caritas Moldova. La deschidere au participat donatorii proiectului: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Caritas Austria, partenerii din rețeaua asociațiilor neguvernamentale care lucrează în domeniu, oaspeți și echipa Caritas Moldova. Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medicale și sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziune socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordare redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medicale și sociale a persoanelor în etate la domiciliu.

Localitățile care vor fi acoperite din proiect sunt: Municipiul Chișinău, Stăuceni, Stârcea, raionul Glodeni.

Obiectivele proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” sunt:

 1. Serviciile de calitate medicale și sociale prestate beneficiarilor;
 2. Instruiri de calitate pentru actorii-cheie implicați în proiect;
 3. Formarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic;

Proiectul va pune accente prioritare pe dialogul politic (plan comun pe advocacy, ședințe comune cu toți partenerii din rețea) și instruiri (dezvoltarea capacităților, standardele medico-sociale de calitate, promovarea serviciilor sociale). Ca rezultate sunt așteptate:

 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și sociale oferite persoanelor în etate;
 2. Activități orientate spre pregătirea persoanelor implicate în proiect în vederea realizării activităților pe advocacy și dialog politic;
 3. Optimizarea cunoștințelor teoretice și practice ale asistenților medicali și sociali, personalului implicat în îngrijire, familiei, voluntarilor;
 4. Schimbarea mentalității societății în atitudinea pentru problemele persoanelor în etate și grijă la domiciliu;
 5. Implicarea cetățenilor în eforturile de a influența politicile publice la nivel local și statal;
 6. Dezvoltarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate;

Beneficiarii direcți sunt: persoanele în etate, persoanele abandonate, cu dezabilități și alte categorii de populație vulnerabilă.
Sunt asistate toate persoanele nevoiașe, indiferent de etnie și religie sau credință, sex, naționalitate sau convingeri politice sau alte circumstanțe.

*articol scris de Angela Alexeiciuc, coordonator proiecte medicale