Proiectul Reparaţia laboratoarelor Şcolii Profesional-Tehnice din or. Ungheni

Învățământul secundar profesional (ÎSP) reprezintă o parte componentă a sistemului educaţional naţional şi are ca scop formarea şi dezvoltarea unor abilităţi, competenţe şi atitudini profesionale în rândul absolvenţilor învățământului gimnazial. Problema principală cu care se confruntă în acest moment Învățământul secundar profesional al RM reprezintă discrepanţa existentă dintre competenţele şi abilităţile profesionale asimilate de către elevii şcolilor profesionale și  cererile actuale ale  pieţei muncii.

Caritas Moldova, conştientizând gravitatea situației respective şi necesitatea soluţionării ei, şi-a propus să implementeze un set de programe sociale şi educaționale în Republica Moldova ce au ca scop  modernizarea şcolilor profesionale.

Scop: Îmbunătăţirea condiţiilor de studii și eficientizarea educației în cadrul Şcolii Profesionale.

Perioada de implementare: 2014-prezent

Realizări: 360 de studenți cu vârste cuprinse intre 14-18 ani vor beneficia de laboratoarele renovate.

Pentru moment se lucrează la realizarea  proiectului  tehnic de reconstrucție, care va cuprinde schimbarea ferestrelor şi a uşilor cu reproiectarea suprafețelor, renovarea completă a grupurilor sanitare, a laboratoarelor și a claselor, renovarea sistemelor sanitare, electrice, și de ventilație. Administrația Şcolii împreună cu studenții  au început deja  lucrările de demontare ale sistemelor vechi, fapt ce va facilita începerea lucrărilor de construcție.

Începerea lucrărilor de construcție este programată  în prima decadă a lunii septembrie a anului 2014.

Donatori: Caritas Elveţia, Fundația Leopold Bachmann şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)

Coordonator Biroului Național: Iulian Turcu