Scop: crearea condiţiilor necesare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu dizabilități, de vârstă preşcolară şi şcolară.

Perioada de implementare: 2013-2016

Asociaţia părinţilor pentru promovarea Educaţiei Incluzive / APEI a depus  o cerere la Caritas Moldova în legătura cu  nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale care beneficiază de serviciile complexului de pedagogie curativa “Orfeu” din mun.  Chişinău, de pe str. Macilor 37. Starea deplorabilă a clădirilor ce compun grădinița împiedică acordarea corectă a ajutorului necesar acestor copii. Astfel, în parteneriat cu Fundaţia Germană “Renovabis” am răspuns cererii de a ajuta copiii care au nevoie de asistenţă şi îngrijire. Pentru începerea lucrărilor de renovare au fost necesare realizarea expertizei tehnice preliminare a construcţiei, prospecţiuni geologice, şi proiectul tehnic de renovare. Grădiniţa este situată intr-o zonă afectată în permanenţă de apele subterane care inundă subsolurile clădirilor şi afectează construcţiile.

Realizări: Lucrările de construcţie conform planului de implementare au început în luna iunie 2014. Proiectul va dura aproximativ 2 ani, costul lucrărilor de construcţie conform sarcinii de proiect se ridica  aproximativ la 1 mln. Euro, care cuprinde reparaţia capitală a celor 8 clădiri ale grădiniţei.

In prezent grădiniţa dispune de spaţiu doar pentru 50 copii, dar scopul nostru este de a extinde în volum  clădirile existente, care în viitor vor putea satisface cerinţele pentru cel puţin 120 de copii de vârstă preşcolară şi şcolară.

Donator: Fondul European de Est al Bisericii Catolice “Renovabis”

Renovabis

Coordonator Biroul Național: Iulian Turcu

După o perioadă de 2 ani, proiectul a fost finalizat, iar pe data de 18 aprilie 2016 a fost inaugurată grădiniţa.

Link către articolul integral despre inaugurarea grădiniţei

Fotografii ale grădiniţei după renovare:

Noutăți

123