În anul 2001, în cadrul Parohiei Romano-catolice “Sf. Marta”, în s. Sloboda-Rashkov a fost creat un centru de zi pentru copii. Instituţia preşcolară lipsind totalmente din această localitate, părinții angajaţi în serviciu îşi lăsau, de cele mai multe ori, odraslele acasă, fără supraveghere.  Astfel, la inițiativa Parohului local şi  la cererea unui grup de părinți  a fost deschis centrul pentru copii, cu program în prima jumătate a zilei, beneficiarilor  fiindu-le asigurată şi alimentaţia pentru perioada aflării lor în centru.  În calitate de educatori au fost angajate  Călugărițele , care au promovat şi promovează  un program educațional interactiv. Graţie Caritas Moldova, Centrul s-a  dezvoltat permanent.  În 2012, cu sprijinul Caritas Luxemburg, Caritas Viena și Kindersmishenswerk, au fost îmbunătăţite condițiile în spaţiile destinate activităţilor, regimul alimentar. Manifestându-se grijă   și pentru formarea cadrelor, din 2012, centrul cunoaşte o  dezvoltare progresivă și înregistrează performanțe remarcabile.

Scop: asigurarea accesului la educație preșcolară copiilor din localitățile unde nu există grădiniță.

Perioada de implementare: 2001- prezent

Beneficiari: 30 de copii din s. Slobozia-Raşcov, r. Camenca.

Metode de realizare:

- organizarea activităților didactice și de dezvoltare intelectuală, jocuri instructiv-educative;

- instruirea continuă a personalului;

- lucrul cu părinții, organizarea excursiilor pentru copii şi părinții lor;

- comunicarea cu autoritățile publice locale în vederea cofinanțării și acreditării serviciilor;

- asigurarea alimentației copiilor.

Rezultate obținute:

Pe parcursul anului 2013,  30 de copii din Slobozia-Raşcov au beneficiat de alimentație sănătoasă, de un program educativ preşcolar desfăşurat de cadre didactice profesioniste, iar familiile lor – de asistență socială. Activitățile educaționale au avut drept scop dezvoltarea generală a copiilor, activităţi care au dat rezultate bune. Copiii au învăţat să ocrotească mediul înconjurător, au obţinut  abilităţi de modelare, desen,  şi-au dezvoltat nivelul de cultură muzicală. Au fost implicați în jocuri mobile şi activităţi sportive, care au condus la îmbunătățirea stării lor de sănătate, la dezvoltarea fizică şi intelectuală, la socializarea lor.  În cadrul orelor de dezvoltare a vorbirii şi a celor de educaţie matematică, copiii au fost pregătiţi pentru un debut şcolar reuşit.

Centrul de zi pentru copii din Slobozia-Raşcov, r. Camenca a fost gazda  mai multor serbări,  de Sfânt Nicolae, Crăciun, Paști, cu ocazia  Mărțișorului, Zilei Internaţionale a Mamelor, Zilei  Internaționale a Copiilor. De sărbători, părinţi şi copii s-au bucurat din plin de programe artistice antrenante , în care au răsunat  cântece, au fost declamate  poezii şi s-au jucat scenete.

Copiii, împreună cu părinţii şi educatorii,  au participat de Paşti şi Crăciun  la Sfintele Liturghii. De asemenea,   pentru dezvoltarea lor spirituală la Centru au fost organizate ore  educative.

Datorită acestui proiect, şcolarizarea copiilor care au urmat activităţile Centrului, s-a produs mai facil, 6 beneficiari în situaţie de risc au fost înscrişi în clasa întîi, având  un debut şcolar reuşit.

Donator: Caritas Viena

Noutăți