Proiectul „Copii cu Viitor – un Viitor pentru Copii”  își propune să creeze un mediu în care copiii și tinerii din localităţile rurale să fie susținuți în dezvoltarea unor perspective – atât pentru ei, cât și pentru colegii lor. De asemenea, prevede asistență psihologică, educaţională în cazul copiilor care întâmpina dificultăţi, care uneori, trec foarte ușor într-o stare depresivă.

Beneficiarii proiectului: familii, părinții sau persoane similare lor, cadre didactice, psihologi, polițiști, personalul sanitar, reprezentanţii APL din raioanele Floreşti, Orhei, Cahul şi Cantemir, personalul organizațiilor Caritas Moldova, Regina Pacis, Diaconia și Asociației „Altruism“. În total, acest proiect implică aproximativ 19.000 de persoane.

Perioada de implementare: 01 octombrie 2013 –  30 septembrie 2016

Partenerii proiectului au primit aprobarea Ministerului Educaţiei privind desfăşurarea proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” în instituţiile de învăţământ preuniversitare. 

Obiective:

 1. Formarea gândirii pozitive la copiii din mediul rural.
 2. Crearea unui mediu în care copiii şi tinerii sunt susţinuţi în dezvoltarea unor perspective pentru ei.
 3. Autoreglarea şi controlul emoțiilor, depăşirea situaţiilor dificile din viaţă de către copii şi formarea unei viziuni optimiste asupra viitorului.
 4. Sensibilizarea persoanelor-cheie din comunitate privind situaţia copiilor aflaţi în dificultate şi a nevoilor acestora.
 5. Conștientizarea de către populaţie a problemelor privind protecţia copilului la nivel de ţară.

Acţiunile de bază ale proiectului:

 1. Elaborarea şi editarea Ghidului pentru multiplicatori.
 2. Instruirea formatorilor locali în vederea implementării  ulterioare a activităţilor pentru copii.
 3. Organizarea  a 2 tabere de vară pentru toţi  copiii din localităţile implicate în proiect.
 4. Înfiinţarea grupurilor locale „Clubul Tinerilor”.
 5. Organizarea concursului de mini-granturi pentru toate echipele comunitare implicate în proiect.
 6. Oferirea consilierii psihologice online copiilor, tinerilor şi, în caz de necesitate, intervenţie în situaţii de criză.

Parteneri: Proiectul este implementat de către 4 organizaţii în 4 raioane ale Republicii Moldova:

 1. Fundaţia „Regina Pacis“  implementează proiectului  în 5 localităţi din r. Floreşti
 2. MS Diaconia – în 5 localităţi din raioanele Cahul şi Cantemir
 3. Caritas Moldova – în 5 localităţi din r. Orhei.
 4. AO „Altruism” va oferi servicii de consiliere online şi intervenţii în situații de risc.

Suport la distanță (consiliere psihologică pentru copii)

 1. http://www.pentruviata.md/  Serviciul de consiliere online pentru copii/tineri
 2. Site-ul conţine rubrica consiliere în regim on-line bazată pe corespondenţă prin e-mail şi chat-ul online;
 3. La întrebările trimise prin e-mail sau prin chat răspunde un psiholog, care are suficiente cunoştinţe şi experienţă în lucrul cu tinerii;
 4. Linia verde antisuicid – +373 60806623

Pentru facilitarea accesului la consiliere psihologică online, la necesitate instituţiile de învăţământ vor fi asigurate cu un computer şi acces la internet;

Donatori: Proiectul este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, din fonduri oferite de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Caritas Austria

logo parteneri

Coordonator Birou Naţional: Rodica Fişer

Noutăți

12