Acest program vine în sprijinul copiilor și tinerilor oferindu-le oportunități alternative de dezvoltare personală, reintegrare în mediul scolastic, promovând modul sănătos de viața, principii morale solide; sprijinind persoanele, care se află în situații sociale și economice dificile prin programe educaționale, ca cea mai eficientă cale de a scăpa de sărăcie.

Aceasta se realizează prin:

  1. Programe educaționale pentru copii și tineri, resocializarea copiilor din familii vulnerabile, prevenirea abandonului școlar, integrarea socială a copiilor cu dezabilități. Serviciile  date sunt  oferite prin intermediul Centrelor de zi pentru copii (în or. Rîbnița și Bălți, s. Rașcov, r-ul Camenca), Atelierului de creație pentru copii din or. Bender/Tighina, Centrelor de educație preșcolară pentru copii din localități rurale din s. Stîrcea, r-nul Glodeni, s. Slobozia Raşcov, r-nul Camenca, Centrului de zi și de plasament temporar pentru copiii din familii social-vulnerabile „Petruşca” din or. Tiraspol.
  2. Reintegrarea socială a copiilor cu dizabilități, instruirea părinților, rudelor, grupurilor comunitare și a specialiștilor în îngrijirea și asistarea copiilor cu nevoi speciale.

Proiecte:

Noutăți