În anul  2003,  la inițiativa Parohiei Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” din s. Grigorăuca,  r. Sângerei, a fost lansat proiectul Centrul de reabilitare pentru copii cu cerințe educative speciale (CES), cu intelect păstrat, de vîrstă preșcolară – școlară. Cu sprijinul Consiliului Raional Sângerei, care oferise spațiu gratuit, și suportul Organizației Cordaid, s-a creat un serviciu specializat pentru copii, cu o capacitate de 15 locuri, serviciul fiind susţinut de specialişti în recuperarea  medicală şi psihopedagigică: un neurolog, un kinetoterapeut, un logoped, respectiv, un psihopedagog și un asistent social. Ulterior, în 2010, cu sprijinul Uniunii Europene, echipa Centrului de zi a dezvoltat serviciul Centrul de resurse pentru părinți și specialiști interesați de reabilitarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale. În 2013, datorită negocierilor eficiente, serviciul Centru de reabilitare a fost preluat totalmente în gestiune de Consiliul Raional Sângerei. Modulul Centrului de resurse continuă să fie implementat de Caritas Moldova, cu suportul financiar Caritas Luxemburg.

Scop: Informarea și consultarea  specialiștilor și părinților în vederea reabilitării copiilor cu cerințe educative speciale (CES).

Realizări: În 2013, 15 copii cu CES, 20 de părinți, 12 voluntari și 40 de specialiști interesați în reabilitarea și incluziunea socială a copiilor cu CES, au beneficiat de serviciile oferite de Centru. Centrul de resurse a acordat în mod gratuit părinţilor servicii de consiliere, a sporit accesul  la informația de specialitate,  în scopul îmbunătățirii relației copil-familie. De asemenea, au fost organizate pentru specialişti instruiri şi seminare tematice.

Specialiştii din cadrul Centrului au organizat pe parcursul anului următoarele activităţi:

28 februarie – training „Părintele – co-terapeut al copilului sau”; 10 aprilie – seminar „Comunicarea cu beneficiarii”, în incinta Școlii auxiliare  din com. Răzălăi, r. Sângerei, 17 aprilie – în incinta Școlii de meserii din com. Valea–Norocului,  5 iulie – la Azilul pentru bătrâni „Sf. Gheorghe” din com. Drăgănești; 31 mai – training „Știința de a fi părinte”, pentru părinții copiilor care frecventează Centrul „Luminița”; 15 septembrie – training „Ce este voluntariatul”, la care au participat 12 voluntari; 20 noiembrie – masa rotundă „Asigurarea serviciilor de calitate pentru copii cu CES din r. Sângerei” cu participarea reprezentaților autorităților locale, asistenților sociali din sate, educatorilor, părinții copiilor cu CES, voluntarilor, reprezentanților mass-media; 18 decembrie – training „Familia este prima școală”, pentru părinții copiilor din Centrul „Luminița”; 19 decembrie – training „Activități de voluntariat în cadrul Centrului de Reabilitare”, cu participarea a 10 voluntari de la  Liceul Teoretic „Olimp” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Sângerei.

Donator: Caritas Luxemburg

Coordonator Biroul Național: Natalia Rabei

Coordonator Local: Ludmila Hajevschi