Activităţile sociale ale  Parohiei  „Providenţa Divină” din Chişinău au reînceput în august 1991, când un grup de enoriaşi, la îndemnul parohului Anton Coşa,  s-au unit pentru distribuirea ajutoarelor umanitare primite de la organizaţiile de binefacere şi grupurile de creştini din diferite ţări ale Europei.

În 1993, la propunerea Sr. Gorety Velyvytte din Congregaţia Surorilor lui Isus Euharisticul, a fost organizat un grup de enoriaşi care şi-a axat activităţile pe îngrijire şi ajutor la domiciliu pentru bătrânii singuratici şi  bolnavii iremediabili. Tot acest grup se ocupa şi  de curăţenia  din Biserică. Ei au oferit ajutor  surorilor din Parohia  „Providenţa Divină” la deservirea beneficiarilor Cantinei Sociale din Centrul Social – Pastoral „Casa Providenţei” din sectorul Buiucani. Grupul de voluntari a susţinut diverse acţiuni de caritate, a contribuit la organizarea taberelor de  odihnă pentru copii din familiile social-vulnerabile.

În această perioadă grupul de voluntari a înaintat propunerea  către  „Caritas Moldova” de a fi instruiţi de specialişti,  pentru a putea acorda  persoanelor în etate îngrijiri calitative la domiciliu. În cadrul primului  seminar organizat de regretata Anna-Maria Loonen a fost înaintată  o frumoasă iniţiativă, care ulterior s-a realizat ca un proiect durabil şi atât de necesar în domeniul asistenţei medico-sociale – „Home care”.

În scopul dezvoltării şi coordonării iniţiativelor caritabile în municipiu,   în 2001 a fost creată Organizaţia Catolică de Binefacere „Caritas Chişinău”. În perioada următoare au fost realizate mai multe proiecte, precum „Cantina socială”; „Ajutor grupului catolic din grădiniţa 151”;  „Vacanţa în oraş”; „Iniţiative sociale pentru Dezvoltarea Comunităţii în Parohie”(cursuri de limbi străine, computer, croitorie, frizerie etc.).

Direcţiile principale de activitate ale Caritas Chişinău sunt: asistenţă  socială şi asistenţă în cazuri extreme.


Date de contact