Caritas Raşcov a fost fondat  în anul 2005,  însă filiala a desfăşurat  activităţi cu mult timp înainte de crearea oficială. Astfel, în 1997 este iniţiat primul dintre proiecte, Cantina socială, care  îşi deschide uşile chiar în acel an,  oferind prânzuri bătrînilor solitari si altor cetăţeni nevoiaşi. Numărul beneficiarilor creşte de la 25 persoane pe lună în 1997 la 141 persoane pe lună în 2009. La sfârşitul anilor ’90, Cantina socială acordă  ajutor  şi grădiniţelor  din s. Raşcov şi s. Iantarnoe, furnizându-le   produse alimentare. Ulterior, are loc reparaţia parţială a grădiniţelor şi instalarea sistemului de încălzire. Activităţile de sprijinire a populaţiei nevoiaşe continuă prin inaugurarea în anul 2000 a cabinetului medical, care se va transforma cu timpul în Centru medico-social. O atenţie deosebită a fost acordată educaţiei tinerilor din localitate. O parte dintre copiii care proveneau  din familii vulnerabile nu frecventau grădiniţa sau şcoala, unii dintre ei nu aveau nici deprinderi de citire/scriere. Pentru a contribui la soluţionarea acestei probleme, din anul 2000, începe implementarea diverselor activităţi educative,  care au dus la deschiderea Centrului de creaţie pentru copii şi tineret. Acest proiect are ca scop prevenirea abandonului şcolar, a  consumului de drog şi alcool, îmbunătăţirea  succesului şcolar, dezvoltarea abilităţilor artistice şi a  deprinderilor de viaţă, etc. Au fost depuse  eforturi şi în prevenirea migraţiei prin intermediul  unui proiect de creare a noilor locuri de muncă.

Direcţiile principale de activitate ale Caritas Raşcov sunt: asistenţă medicală, programe educaţionale, asistenţă  în  cazuri extreme,  dezvoltare comunitară.


Date de contact