„Forme şi cauze ale manifestărilor de violență în școală – modalități de prevenție și intervenție“

În perioada 4-6 august 2016, Caritas Moldova a organizat un training cu tema „Forme şi cauze ale manifestărilor de violență în școală – modalități de prevenție și intervenție“, acțiune realizată în cadrul proiectului  „Copii cu viitor – un viitor pentru copii“.

La training au participat 20 tineri din or. Orhei și satele Mitoc, Puțintei și Ciocîlteni (r. Orhei), care au fost membrii “Clubul Tinerilor” pe parcursul a doi ani. Activitățile din cadrul сlubului au ajutat adolescenții: să își cultive conștiința civică, să ofere sprijin reciproc și să fie sensibili la nevoile colegiilor, să adopte o atitudine critică și totodată constructivă asupra lumii. De asemenea, posibilitatea de a aplica și implementa mini-granturi în comunitățile lor a consolidat încrederea în propriile forțe.

Moderatorii training-ului, Emilia Moraru și Ludmila Șchiopu, au familiarizat tinerii cu noțiuni și forme de violență, probleme legate de comportamentul agresiv în mediul școlar. În partea aplicativă a training-ului tinerii au exersat în vederea formării abilităților de comunicare eficientă și de soluționare a situațiilor de conflict; au elaborat măsuri de prevenire și intervenție în cazurile de violență în scoală. Participanții la training și-au asumat misiunea să desfășoare activități informative în cadrul instituției de învățământ, să implice colegii din clasele primare și gimnaziale în realizarea unor campanii anti-violență, pentru că între aceștia pot fi agresori și victime. Aceasta înseamnă că și elevii din clasele mai mici se pot implica în prevenirea cazurilor de violență.

De menționat că majoritatea copiilor din Republica Moldova au fost la un moment dat victime ale bullying-ului, o formă specifică de abuz în mediul școlar, care se manifestă printr-un comportament agresiv, intenționat, repetat asupra aceleiași persoane. Potrivit studiilor, numărul cazurilor de violență în școli este în creștere, atingând rata cea mai înaltă la nivelul învățământului gimnazial (66,04%) şi liceal (24,62%). 

Donatori: Caritas Austria cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

logo parteneri