„H.E.L.P. – Ajutor persoanelor singuratice în etate“

La data de 4 august 2016, Fundația de Binefacere Caritas Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a organizat ședința ONG-lor prestatori de servicii medico – sociale la domiciliu.

Principala temă de discuție a fost elaborarea costurilor pentru serviciile sociale ca parte componentă a serviciilor medico-sociale la domiciliu – probleme și dificultăți în realizare.

Galina Bujor, reprezentant al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei ne-a asigurat că MMPSF este deschis pentru colaborare, însă este un proces de lungă durată, sunt necesare unele modificări în cadrul normativ existent. Participanților li s-a adus la cunoștință mecanismul de obținere a finanțării pentru serviciu social, care parcurge mai multe etape, inclusiv consultația cu Ministerul Finanțelor. Recent a fost angajat un specialist de către UNDP pentru a realiza un studiu pentru estimarea costului serviciilor sociale.

De asemenea au fost puse în discuție și alte tematici: pachetul standard al serviciilor sociale; descentralizarea serviciilor sociale; definirea pachetului standard de servicii sociale, semnarea unui memorandul de colaborare a ONG-urilor cu MMPSF.

Totodată în cadrul acestei ședințe au fost discutate: propuneri de accelerare al procesului de estimare/ajustare a costurilor serviciilor de îngrijire medico-sociale la domiciliu și consolidarea rețelei de ONG-lor furnizori de servicii medico-sociale la domiciliu.

Tamara Adașan (Caritas Moldova, Home Care) a propus ca rețeaua informală a ONG-urilor să se înregistreze pentru a obține un alt statut juridic:

„Împreună putem să mișcăm roata înainte, pentru că tot ce s-a făcut până acum a fost inițiat de asociațiile obștești”. Sper că până la sfârșitul anului vor fi elaborate metodologiile de estimarea prețurilor, iar întrunirile de genul acesta sunt binevenite pentru un schimb de experiență și planuri pe viitor.

În cadrul acestei ședințe, reprezentanții ONG – lor și-au prezentat activitățile proiectelor (scopul, obiectivele, grupul – țintă și impactul care se așteaptă a fi obținut în urma proiectului), dificultățile întâlnite.

Proiectul “HELP” este finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.

logo parteneri