Îngrijire medicală și socială la domiciliu

Înaintarea în  vârstă presupune nu doar acumularea experienței de viață, dar și agravarea stării sănătății. De multe ori, odată cu vârsta, se schimbă și natura omului, iar persoanele în etate devin excesiv de sensibile. Prin urmare, oamenii care lucrează cu această categorie de persoane, în afară de cunoștințe medicale trebuie să posede toleranță la stres și rezistență.

Una dintre direcțiile strategice ale Caritas Moldova este acordarea serviciilor de asistență și îngrijire medicală și socială la domiciliu persoanelor bolnave în fază terminală, cu boli incurabile, cronice, persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități fizice, singuratice și social vulnerabile. Asistentele medicale implicate în proiect au fost instruite și cunosc toate subtilitățile de îngrijire pentru persoanele în etate, oferă serviciile medico-sociale de îngrijire la domiciliu în patru localități ale Republicii Moldova: mun. Chișinău, com. Stăuceni, s. Stîrcea (r-l Glodeni) și s. Rașcov (r-l Camenca).

Îngrijirea persoanelor vârstnice – nu este o activitate ușoară,  rezistă nu doar cei care posedă studii de specialitate, dar și calități personale precum: compasiune, răbdare, simțul umorului.

IMG_8468

În fiecare zi lucrătoare, asistentele noastre vizitează și oferă ajutor beneficiarii la domiciliu. Le administrează medicamentele prescrie de medicii specialiști, le fac pansamente și desfășoară activități menite să prevenă escarele și pneumonia congestivă.

În semn de mulțumire beneficiarii  își exprimă recunoștința față de asistentele Caritas Moldova pentru înalt profesionalismul, atenția și grija cu care îi tratează.

Proiectul „HELP” – Ajutor persoanelor singuratice în etate contribuie la realizarea art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, afirmând că orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea și bunăstarea lui și a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală și serviciile sociale necesare, și dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa.