Instruirea asistenților personali și asistenților sociali

La data de 4 și 5 mai, în Chișinău, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a organizat o  instruire pentru asistenții personali cu tematica „Îngrijiri la domiciliu”.

^A63833B68F146D08EB1A6C44C665042EA1554313F10ED8F357^pimgpsh_fullsize_distr

Acest training a avut loc în cadrul proiectului „Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy și dialog politic, și a voluntariatului. Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medio-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Cursul de instruirea include: kinestetica și profilaxia complicațiilor respiratorii etc., standardele sociale și corelarea asistenței medicale primare de sănătate și servicii sociale, consiliere a persoanelor în vârstă, probleme de demență, comunicarea cu rudele, etc.

La final, participanții vor obține competențe specifice în:

  1. Utilizarea cunoștințelor de bază în îngrijirea bolnavului la domiciliu referitoare la: îngrijiri generale acordate pacientului, supravegherea bolnavului, evidența pacientului în activități, igiena pacientului și tehnici de manevrare;
  2. Aplicarea tehnicilor de îngrijire în manevrarea bolnavului;
  3. Implicare personală în activități de menținere a propriei stări de sănătate și a celor din jur;

Instruirea are loc în incinta Centrului Social Caritas Moldova și este condusă de asistente medicale calificate, care lucrează  în cadrul Proiectului: ”AJUTOR PERSOANELOR SINGURATICE ÎN ETATE” (HELP). . Participanții au fost selectați de către ”Direcția de Asistență Socială” din Chișinău, iar la finalul cursului vor fi înmânate materiale didactice de care se vor putea ghida.
Importanța acestui curs este cu atât mai mare cu cât acești asistenți personali se confruntă zilnic cu necesitatea de a oferi îngrijire propriilor rude.