Instruirea „Comunicare asertivă” în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP)

În cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate”, pe 22 si 23 decembrie 2015, a fost organizat cel de-al doilea stagiu al instruirii pentru formarea asistenților sociali și medicali, din programul de asistență medico-socială la domiciliu, la tematica „Comunicare asertivă”. În cadrul instruirii a fost prezentat rolul comunicării în activitatea profesională a echipei mobile de îngrijiri la domiciliu.

Activitati in grup

Cursul a fost predat de către expertul naţional Ludmila Şchiopu, care a pus accentul, în mod deosebit, pe formarea abilităţilor practice necesare asistenţilor medicali și lucrătorilor sociali, pentru realizarea obligaţiunilor sale.

La instruire au participat asistenții medicali și sociali ai FB “Caritas Moldova”, reprezentanți ai Direcţiei Generale Asistenţă Socială din municipiul Chişinău,  parteneri din rețeaua instituțiilor prestatoare de servicii de îngrijire la domiciliu. Tematicile discutate în cadrul instruirii au fost: tipurile comunicării, modalităţile de transmitere a informaţiei, strategii eficiente de rezolvare a conflictelor, strategii de lucru în echipă. În stagiul II al acestei instruiri participanții au avut ocazia să facă prezentări în vederea simulării diferitor  situații care pot apărea pe parcursul activității asistenţilor medicali şi sociali care lucrează cu persoanele în etate. Astfel, de exemplu, participanții au simulat situaţii  în care aveau de comunicat cu un pacient aflat intr-o situaţie dificilă, cu rudele pacienților sau voluntarii implicaţi în îngrijiri medico-sociale la domiciliu.

Participantii gata de inceputul instruirii

Acest training se desfășoară in cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate”  (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic, și a  voluntariatului.

Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere  lacunele existente  în programul de servicii medico-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și  marginalizarea  persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat  pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Participantii in procesul activitatilor

Proiectul HELP este finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.

logo donatori tng