Instruirea „Training: Advocacy și cooperarea cu autoritățile publice locale”, în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP)

Pe 11 si 12 februarie 2016, în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” a fost organizată o instruire pe tematica „Advocacy și cooperarea cu autoritățile publice localе” pentru formarea asistenților sociali și medicali din programul de asistență medico-socială la domiciliu.

Cursul a fost predat de către expertul naţional Victoria Matveev, care a pus accentul pe formarea abilităților practice necesare asistenților medicali și lucrătorilor sociali, pentru cooperarea cu autoritățile publice locale.

La instruire au participat asistenții medicali și sociali ai FB “Caritas Moldova”, reprezentanții ai Direcției Generale Asistență Socială din Glodeni şi Stăuceni,parteneri din rețeaua instituțiilor prestatoare de servicii de îngrijire la domiciliu. Tematicile discutate în cadrul instruirii au fost: tehnici și metode de advocacy la nivel local, persuadarea, sinergie socială, parteneriate sociale (modalitățile și beneficiile acestora), participare civică în dezvoltarea comunitară.

Participanții au dezvoltat abilități practice de a comunica cu autoritățile publice locale pentru asigurarea calității vieții persoanelor în etate și cu dezabilități.

Acest training se desfășoară in cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic, și a voluntariatului.

Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medio-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Proiectul HELP este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.