Instruiri internaționale în domeniul medical în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP)

Recent, în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate”,  au fost organizate 2 instruiri internaționale la compartimentele kinaesthetics și îngrijiri paliative pentru echipa Caritas Moldova. Instruirea la tematica kinaesthetics (curs introductiv) a avut loc în perioada 28 martie – 2 aprilie, in localitatea Miercurea-Ciuc (Caritas Alba Iulia). Participanții la curs  au fost instruiți la următoarele conținuturi: percepția și dezvoltarea diferențiată a propriei mișcări, posibilitatea aplicării multilaterale a propriei mișcări în așa fel, ca viața personală și profesională să se îmbunătățească,  interacțiunea cu o altă persoană, unde prin mișcarea proprie se dezvoltă competința de mișcare și mărește eficacitatea mișcării a celui ajutat. Participanții la instruire au avut oportunitatea să meargă în teren și să vadă, pe cum pot fi aplicate cunoștințele practice, inclusiv au primit pachetul de materiale informative pentru recapitulare.

Instruirea la tematica îngrijiri paliative (curs de inițiere) a avut loc în perioada 4 – 6 aprilie,  la Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă, localitatea Brașov. Participanții la curs au avut avantajul de a cunoaște filozofia îngrijirii paliative, tipurile de servicii de îngrijiri paliative (avantaje și dezavantaje), evaluarea nevoii de îngrijiri paliative în comunicare, planificarea și integrarea serviciilor, resurse umane în îngrijirea paliativă, echipa interdisciplinară.

Ambele echipe participante la instruire au obținut atât cunoștințe câț  și abilități practice în domeniu si și-au expus dorința de a participa in continuare la cursul avansat.

Aceste instruiri s-au desfășurat  cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate”  (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic, și a  voluntariatului.

Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere  lacunele existente  în programul de servicii mediсo-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și  marginalizarea  persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat  pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Proiectul HELP este finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.