Ședința membrilor rețelei naționale a ONG-urilor prestatoare de servicii de îngrijiri la domiciliu

Pe 4 și 5 noiembrie 2016, în cadrul proiectului „Ajutor persoanelor singuratice în etate” a fost organizată ședința a membrilor rețelei naționale a ONG-urilor prestatoare de servicii de îngrijiri la domiciliu, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate mai multe activități majore ce vizează serviciile medico-sociale la domiciliu.   

14732123_10154662963687392_7424789841257725892_n

La ședință au participat  atât ONG-urile prestatoare de servicii (FB Caritas Moldova, AO HomeCare, AO Casmed), cât și reprezentanții Ministerului Sănătății, Centrului Național de Sănătate Publică, donatori. Tematicile discutate în cadrul întâlnirii au fost diverse și complexe. Astfel, au fost puși în discuție termenii de referință în ceea ce privește contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind serviciile de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, care, va reflecta situația acestora  în vederea înaintării unor recomandări / strategii / mecanisme de eficientizare, care ar crește acoperirea, accesibilitatea și finanțarea din fonduri publice a acestor servicii.

14925247_10154662963662392_3361507081655617080_n

În contextul îmbătrânirii accentuate a populației din Rep. Moldova, este necesară evaluarea situației existente privind cererea și oferta de astfel de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu pusă la dispoziție de către sistemul de sănătate, precum și a potențialului de dezvoltare a serviciilor în viitor. Studiul va reprezenta un material necesar atât pentru a realiza lobby și advocacy cu autoritățile, cât și a prezenta donatorilor situația reală în vederea obținerii de noi fonduri.

Obiectivele majore ale studiului:

  1. Furnizarea unei analize de cost-eficiență a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;
  2. Cartografierea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu existente (prestatorii publici și privați), precum și accesului vârstnicilor la servicii (tip de serviciu, zona vizată, numărul de utilizatori de servicii, numărul și calificarea profesională a personalului, potențialul de replicare).

La fel, în cadrul ședinței s-a discutat Statutul rețelei naționale a furnizorilor de servicii medico-sociale în Republica Moldova și de comun acord a fost aprobat și semnat de către conducătorii ONG-lor prestatoare de servicii medico sociale la domiciliu. Centrului Național de Sănătate Publică a prezentat dificultățile în activitățile de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în legătură cu planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor medicale în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, Ordinul MS nr.625 din 06.06.2013 și a Ghidului practic de siguranță a injecțiilor aprobat prin Ordinul MS nr.765 din 30.09.2015. Centrului Național de Sănătate Publică a venit cu inițiativa de a pregăti pentru serviciile medico-sociale la domiciliu un model de standarde și norme ce vizează ce aceste servicii în conformitate cu legislația în vigoare.

IMG_0760

Această ședință sa desfășurat în cadrul proiectului „Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor ce asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic, și a  voluntariatului. Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medio-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat  pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Proiectul HELP este finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.

logo parteneri

Angela Alexeiciuc, Coordonator programe medicale