Modernizare și inovație în Învățământul Profesional Tehnic din Republica Moldova

Pe 13 octombrie curent, în incinta Palatului Municipal de Cultură din Bălți, s-a desfăşurat Conferința pedagogilor și maiștrilor din învățământul profesional tehnic sub genericul “Competențe pentru competitivitate: premise pentru modernizare și inovație în Învățământul Profesional Tehnic din Republica Moldova”. Evenimentul, organizat de Ministerul Educației, a avut drept scop consolidarea platformei de dialog între sistemul educațional profesional tehnic și partenerii sociali – agenți economici, patronate, sindicate, comitete sectoriale.

În numele Caritas Moldova, dl Iulian Turcu, coordonator de proiecte, a vorbit despre Programul de modernizare și renovare a infrastructurii Școlilor profesionale din Vulcăneşti, Ştefan-Vodă şi Rîşcani care au fost implementate de Misiunea „Caritas Moldova” în parteneriat cu Fundaţia „Leopold Bachmann”, Caritas Elveţia şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Prezentă la conferință, dna Loretta Handrabura, Viceministră a Educației, a mulţumit Caritas Moldova și partenerilor săi pentru proiectele implementate. De asemenea, ea a vorbit despre transformările care urmează să aibă loc în sistemul învățământului profesional din Republica Moldova menționând crearea centrelor de excelență, dezvoltarea învățământului dual, prevederile Codului educației cu privire la învățământul profesional tehnic, rezultatele cartografierii instituțiilor profesional tehnice și acțiunile care urmează a fi întreprinse de Ministerul Educației pentru modernizarea acestora etc.

Mai multe detalii despre eveniment http://www.edu.md/ro/evenimentele-saptaminii/ —16312/