Perioada de Implementare: 2014 – prezent

Finanțator: Caritas Viena

Scopul proiectului: reducerea riscului social al persoanelor/familiilor care nu pot depăși situațiile dificile din cauza factorilor de natură economică, socială, psihologică, etc.

Obiective:

 1. De a oferi asistență materială (medicamente, pachete alimentare, pachete igienice, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte) pentru familiile care se află în situație de risc social;
 2. De a acoperi parțial sau total costurile la întreținere (încălzire) a persoanelor și a familiilor cu venituri mici sau fără venituri.
 3. De a acoperi parțial sau integral cheltuielile pentru intervenții chirurgicale costisitoare, cure de tratament, necesare pentru reabilitare și întreținere, pentru persoanele grav bolnave, care au nevoie de tratament urgent. (În caz de vulnerabilitate financiară)

Beneficiari: Pensionarii, bătrânii cu surse minime de existență, copii din familiile monoparentale și alte persoane care nu pot depăși situațiile dificile prin propriile posibilități și abilități.

 1. În 2016 au fost examinate și soluționate 150 de cereri primite prin intermediul site-ului www.caritas.md, prin telefon și de la beneficiarii care au venit direct la birou.
 2. 42 de beneficiari au fost vizitați la domiciliu cu scopul de a investiga cazul și a completa ancheta socială, de a colecta documentele ce confirmă necesitățile, de a distribui ajutorului material sau financiar.
 3. Toți beneficiarii au primit sprijin moral, consiliere și informare.
 4. 23 persoane au beneficiat de medicamente
 5. 8 persoane au primit ajutor financiar pentru achitarea parțială sau totală a intervențiilor chirurgicale de urgență
 6. 4 persoane au beneficiat de ajutor financiar pentru reabilitare
 7. 3 persoane au beneficiat de dispozitive medicale (aparat auditiv, tonometru, pompa pentru insulina)
 8. 5 persoane au primit suport pentru servicii medicale
 9. 56 de persoane au primit suport financiar care au fost cheltuite pentru: lemne/cărbune, studii, electrocasnice, mobilă pentru copii, chirie apartamentelor, produse de igienă, transport, perfectarea actelor de identitate, material de construcții pentru case avariate, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece.
 10. Au fost distribuite circa: 80 pachete alimentare / 360kg de produse igienice / 500 kg de haine
 11. Colaborarea cu diverse instituții publice și private, cum ar fi: primăriile, Direcția Generală de Asistență Socială, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Clinica Mediferent, AO “Concordia”, MS Diaconia, Centrul de femei Legea “La Strada”, Temporar Centrul de Plasament “Casa Mărioarei”, Centrul de Plasament Temporar pentru Copii “Vatra”.

Noi credem că lucrurile bune valoroase sunt pur și simplu prin luarea unor măsuri mici. Implicarea fiecărei persoane – persoane fizice sau organizații – probleme și pot atenua mulți oameni în durere.

 1. Echipa Caritas Moldova a desfășurat diverse activități de atragere de fonduri, astfel din donații private s-au colectat circa: 46970.81 lei pentru ajutarea persoanelor, familiile în situații extrem de dificile. Acești bani au fost folosite în 7 cazuri de situații extrem de dificile.
 2. Campania „Masa Bucuriei” desfășurată în parteneriat cu MS Diaconia: 48 voluntari Caritas din Chișinău, Bălți, Stăuceni și Tiraspol s-au implicat în campania de paști „Masa Bucuriei” organizată de MS Diaconia, datorită căreia, în aceste regiuni s-au colectat circa 2000 kg de produse alimentare neperisabile. Au fost distribuite pachete cu alimente persoanelor nevoiașe: Bălți – 48 pacheteîn Stăuceni – 26 pachete, Tiraspol – 70 de pachete. O parte din produsele alimentare, a fost aduse la cantina socială din Stăuceni, de la care se alimentează și beneficiarii proiectului: Căminul De Noapte Sf. Ștefan.
 3. Campania „Donează 1kg împotriva sărăciei organizată cu sprijinul Hypermarket BONUS: 35 voluntari Caritas au fost implicați în această campanie, în urma căreia au fost colectate circa 700kg de produse alimentare neperisabile, iar 135 de pachete cu produse alimentare au fost distribuite către: persoane aflate în sărăciei extremă, persoane singuratice în etate, și către Cantina Socială a Bisericii Romano-Catolice din comuna Stăuceni de la care se alimentează și beneficiarii proiectului: Căminul De Noapte Sf. Ștefan
 4. Boxe pentru donații bănești au fost instalate în magazinul Darwin și Hypermarket BONUS prin intermediul cărora au fost colectate surse financiare în sumă de circa 15000 lei pentru soluționarea cazurilor de urgență.

Noutăți

123