Nurse instruite – pacienti mai protejati

Pe data de 03 septembrie 2015, in cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” a fost organizată prima instruire pentru formarea asistenților sociali și medicali din programul de asistentă medico-socială la domiciliu. În cadrul instruirii au fost prezentate Regulamentele-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor sociale „Îngrijire socială la domiciliu”; „Plasament familial pentru adulţi” „Asistență personală” şi a Standardele minime de calitate aprobate prin Hotărâri de Guvern.

Scopul instruirii a fost asigurarea unui cadru de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pentru prestarea serviciilor sociale calitative persoanelor în etate şi cu dizabilităţi. Instruirea a fost condusă de către experții de la AO Keystone Moldova, care au pus accentul, în mod deosebit, pe formarea abilităţilor practice necesare asistenţilor și lucrătorilor sociali pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

La instruire au participat atît asistenții medicali și sociali, reprezentanții de la Caritas Moldova. Tematicile discutate în cadrul instruirii au fost: sistemul de protecție socială a persoanelor în etate și cu dizabilități din RM, legislația internațională și națională privind drepturile persoanelor în etate și celor cu dizabilități, modalitățile de colaborare dintre prestatori privați de servicii sociale și autoritățile publice locale responsabile de asigurarea protecției sociale, regulamentul și standardele minime de calitate a serviciului social cu privire la îngrijirea la domiciliu a persoanelor în etate, regulamentul și standardele minime de calitate a serviciului social, plasament familial pentru adulți, regulamentul și standardele minime de calitate a serviciului social.

În rezultatul instruirii participanții au acumulat cunoștințe teoretice si aplicative despre legislația internațională și națională privind protecția persoanelor în etate și cu dizabilități. Astfel, participanții au dezvoltat abilități practice de a colabora cu autoritățile publice locale și prestatorii de servicii în asigurarea calității vieții persoanelor în etate și cu dizabilități, abilități de a face referiri beneficiarilor la serviciile sociale relevante pentru nevoile acestora.