Domeniul:  Dezvoltarea Organizațională Pledoarie și Promovare

Instruirea, recalificarea și creșterea moral-spirituală și profesională a colaboratorilor și voluntarilor

Instruirea și pregătirea moral-spirituală și profesională a colaboratorilor și voluntarilor trebuie să fie un element important în fiecare program Caritas Moldova, pentru a asigura acordarea unei asistențe cuvenite beneficiarilor noștri respectând învățătura socială a Bisericii și normele și standardele profesionale în vigoare ale Republicii Moldova.

Consolidarea proceselor de dezvoltare organizațională

Ca Departament Social al Diecezei de Chișinău, Caritas Moldova va intensifica dezvoltarea Caritas-urilor locale existente și va încuraja înființarea altor noi, va colabora cu parohiile în vederea creării și dezvoltării grupurilor locale de inițiativă, soluționarea prin eforturi comune a problemelor sociale din localitate, va promova programe de dezvoltare organizațională și promovare a Misiunii la nivel local, național și internațional.

Acțiuni de promovare și pledoarie

Colaboratorii Caritas Moldova vor întreprinde acțiuni de promovare și pledoarie a Misiunii în rândul autorităților locale și naționale, în vederea recunoașterii, acreditării și co-finanțării programelor sale. În același timp, vor fi întreprinse măsuri pentru sporirea vizibilității Caritas Moldova, a Filialelor și programelor acesteia în rândul populației, oamenilor de afaceri, în vederea colectării de fonduri locale pentru programele sociale.

În cadrul acestui Domeniu de activitate sunt implementate următoarele proiecte: