Creşterea performanţei serviciilor Caritas Moldova, a fost o prioritate a organizației încă de la înfiinţare. În 2012, Caritas Moldova a revizuit obiectivele adoptând un nou Plan Strategic:

Consolidarea proceselor de dezvoltare organizaţională

În cadrul departamentului social din Eparhia de Chişinău, Caritas Moldova va:

        - intensifica dezvoltarea ramurilor Caritas locale existente şi va încuraja crearea altora noi;
        - coopera cu parohiile pentru crearea şi dezvoltarea grupurilor locale de iniţiativă, va lucra împreună pentru a ajuta la rezolvarea problemelor sociale în comunitate;

- promova programele de dezvoltare organizațională și va promova misiunile la nivel local, naţional şi internaţional.

Întroducerea de standarde de performanţă în cadrul organizaţiei la nivel de personal şi proiecte

Pentru a asigura competitivitatea, calitatea muncii şi rezultatele, Caritas Moldova va crea, regla şi revizui standardele de performanţă a personalului, precum şi pentru programele puse în aplicare.

Formarea moral-spirituală şi profesională, recalificarea şi educarea personalului şi a voluntarilor

Formarea moral-spirituală şi profesională şi recalificarea personalului şi voluntarilor reprezintă un element important pentru fiecare program al Caritas Moldova. Acest lucru este pentru a asigura o asistenţă calitativă beneficiarilor noştri, în conformitate cu doctrina socială a Bisericii Catolice, şi normelor profesionale şi standardelor în vigoare în Republica Moldova.

Promovarea doctrinei sociale a Bisericii Catolice

Personalul Caritas Moldova trebuie să fie martor la procedurile, promotorii valorilor evanghelice şi doctrina sociale a Bisericii Catolice. Ei trebuie să promoveze demnitatea umană, solidaritatea, empatia creştina şi îngrijirea.  Natura Sfânta a vieţii, egalitatea dintre oameni, accesul gratuit la resurse, justiţie socială şi economică, grija faţă de lume, şi participarea în comunitatea locală.

Realizări în anul 2013:

În perioada 3-8 martie 2013, patru angajaţi Caritas Moldova au fost invitaţi să participe la instruirea organizată de Caritas Timişoara la iniţiativa şi cu sprijinul Fondului Komensky şi Caritas Austria. Prin acest training aceştia dobândiseră competenţe în prezentarea proiectelor, scrierea articolelor pentru mass-media, darea de interviuri şi fotografierea.

În perioada 15-19 aprilie 2013, reprezentanţii Caritas Moldova, echipa şi specialiştii în domeniul protecţiei copilului din Bălţi şi Tiraspol au participat la conferinţa şi vizita de studiu intitulată “Familia – prima, drepturile copiilor – acum!” în Viena, Austria. Prezentate în cadrul conferinţei au fost activitățile organizației austriac Lobby4Kids, ECPAT, centre comunitare de tineret din Viena, copiii şi tinerii avocaţi din Viena şi Liga Austriacă pentru starea de sănătate a copiilor şi tinerilor.

Pe data de 3 iulie 2013 Caritas Moldova a organizat o formare pentru sucursalele sale din raionul Camenca (Raşcov, Slobozia Raşcov) şi Tiraspol. 17 tineri au fost înrolaţi pentru voluntariat în cadrul reţelei Young Caritas.

În perioada 27 – 29 August 2013, la Vadul-lui-Vodă, a avut loc formarea pentru prevenirea abuzului faţă de copii, la care au participat 23 de angajaţi din centrul de zi din Raşcov (raionul Camenca), Rîbniţa, Bălţi, Tighina (Bender) şi Centrele preşcolare de educaţie în Stârcea (raionul Glodeni) şi Slobozia Raşcov (raionul Camenca), precum şi angajaţii centrului de plasament temporar “Petruşca” din Tiraspol.

Evenimentul a fost organizat ca parte a proiectului Caritas Moldova “Familia – în primul rând, drepturile copiilor – acum!” împreună cu Caritas Austria şi cu suport financiar de cooperare austriacă pentru dezvoltare.

Adunarea generală Caritas Moldova a avut loc pe 20 septembrie 2013. Este un eveniment organizat anual care reuneşte Oficiul Naţional personal, reprezentanţi ai tuturor ramurilor şi organizaţiilor eparhiale Caritas Moldova.

Pe data de 25 septembrie 2013, a avut loc formare pentru personalul medical al Caritas Moldova în centrul Don Bosco. Tema principală a instruirii a fost: sindromul epuizării profesionale, metode de prevenire şi recuperare. la training au participat 20 de oameni din Caritas Moldova din centrele socio-medicale: Stârcea, Grigorauca, Tiraspol-Tighina (Bender), Raşcov, Chişinau-Stauceni.

În perioada 1-3 octombrie 2013, Misiunea Caritas Moldova a dezvoltat o politică privind protecţia copilului, în cadrul Caritas Moldova. Preoţii, directorii şi managerii de servicii pentru copiii de la 6 parohii din Râbniţa, Slobozia Raşcov, Râşcov, Tiraspol, Tighina (Bender) şi Bălţi au lucrat cu un expert din Austria, doamna Waltraud Gugerbauer, pentru a finaliza priorităţile acestei politici. Au fost determinate priorităţile acestei politici, s-au stabilit procedurile de recrutare, codul de conduită, cum să reacţioneze în urma descoperirei unui caz de abuz şi metodele de intervievare a unui copil victimă sau a unei victime potenţiale. Evenimentul a fost organizat ca parte a proiectului Caritas Moldova “Familia – prima, drepturile copiilor – acum”, împreună cu Caritas Austria şi sprijinul cooperării austriece pentru dezvoltare.

În perioada 10-11 octombrie, reprezentanţii Caritas Moldova au participat la Conferinţa Regională din Kiev ca parte din proiectul “Împreună pentru o viaţă mai bună”. În timpul conferinţei, diverse subiecte au fost discutate inclusiv situaţia în domeniul îngrijirilor paliative în Ucraina şi Moldova, dificultăţile întâmpinate, şi practica profesională în diferite regiuni.

În perioada 20-21 noiembrie 2013, 2 reprezentanţi ai echipei Caritas Moldova au participat la conferinţa practico-ştiintifica: “Familia substitutivă – experienţa, probleme şi perspective”, care a avut loc în Minsk, organizată de misiunea religioasă Caritas Belarus.

Pe data de 27 noiembrie 2013, a avut loc Adunarea anuală a partenerilor Caritas Moldova din Federaţia Caritas Europa, la Centrul educaţional European “Fides”. Acest eveniment a reunit reprezentanţi ai organizaţiilor Caritas din Viena, Elveţia, Republica Cehă și Luxemburg.

Noutăți