Săracii sînt fraţii si surorile noastre

“Săracii sînt fraţii si surorile noastre”

Interviu cu Mons. Benone Farcaş, Vicar General la Episcopia Bisericii Romano-Catolice din Republica Moldova

- Biserica, conform Doctrinei Sociale, are şi misiunea de a contribui la eradicarea sărăciei din societate. La general, ce face în acest scop Biserica Romano-Catolică din Republica Modova?

- Biserica îşi împlineşte misiunea ei atît prin activitatea liturgică şi sacramentală, cît şi prin faptele bune ale tuturor membrilor săi. Printre numeroasele forme ale carităţii, de o importanţă deosebită este grija faţă de cel sărac,  lipsit de bunurile fie materiale, fie spirituale, lipsă care îi afectează într-o oarecare măsură demnitatea sa umană. Conform învăţăturii lui Isus Cristos (gîndiţi-vă la parabola bunului samaritean, spre exemplu), starea de necesitate face ca săracul – indiferent de apartenenţa lui culturală, etnică sau religioasă – să fie aproape de noi, iar noi să fim aproape de cel sărac, văzînd în el pe însuşi Cristos.

 http://saptamina.md/pub/2011/09/saracii-sint-fratii-si-surorile-noastre.html