Un nou proiect în ajutorul persoanelor singuratice în etate – H.E.L.P.

Programul de asistentă medico-socială la domiciliu a beneficiat recent de un proiect nou ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” care vine să susțină Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, ce vizează persoanele singuratice în etate și cu dezabilități.

lansarea proiectului HELP
Proiectul a fost lansat la 22 iulie 2015, în incinta localului Caritas Moldova. La deschidere au participat donatorii proiectului: Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi Caritas Austria, partenerii din reţeaua asociaţiilor neguvernamentale care lucrează în domeniu, oaspeţi şi echipa Caritas Moldova. Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medio-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziune socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordare redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.
Localitățile care vor fi acoperite din proiect vor fi : Municipiul Chișinău, Stăuceni, Stârcea, raionul Glodeni.
Obiectivele proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” sunt :
• Serviciile de calitate medicale şi sociale prestate beneficiarilor;
• Instruiri de calitate pentru actorii-cheie implicați în proiect;
• Formarea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic;
Proiectul va pune accente prioritare pe dialogul politic (plan comun pe advocacy, şedinţe comune cu toţi partenerii din reţea) și instruiri (dezvoltarea capacităților, standardele medico-sociale de calitate, promovarea serviciilor sociale).

discutii cu partenerii

Ca rezultate sunt așteptate:

• Îmbunătățirea calității serviciilor medico-sociale oferite persoanelor în etate;
• Activități orientate spre pregătirea persoanelor implicate în proiect în vederea realizării activităților pe advocacy și dialog politic;
• Optimizarea cunoștințelor teoretice și practice ale asistenților medicali și sociali, personalului implicat în îngrijire, familiei, voluntarilor;
• Schimbarea mentalității societății în atitudinea pentru problemele persoanelor în etate și grijă la domiciliu;
• Implicarea cetățenilor în eforturile de a influența politicile publice la nivel local și statal;
• Dezvoltarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate;

salut de bun venit

Beneficiarii direcți vor fi: persoanele în etate, persoanele abandonate, cu dezabilităţi şi alte categorii de populaţie vulnerabilă.
Vor fi asistate toate persoanele nevoiașe, indiferent de etnie și religie sau credință, sex, naționalitate sau convingeri politice sau alte circumstanțe.

logo donatori tng