Proiectul ”Îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Rașcov”

Programul de asistență medico-socială la domiciliu în s. Rașcov, r-n Camenca finisează activitățile pentru anul curent 2017. În acest context, în luna noiembrie, al acestui an, a avut loc o vizită de monitorizare din partea Oficiului Central Caritas Moldova.

Centrul-medical-Rascov-23
La Centrul medical, localizat în satul Rașcov activează doi asistenți medicali și unul social și deservesc în afară de satul Rașcov, satele Ecaterinovca, Constantinovca, Valea Adânca si Intarnoe. Pe parcursul anului 2017 au fost deserviți 62 de beneficiari, persoane în etate, carte suferă de maladii cronice, cel mai des țintuiți la pat, singuratici, cu surse minime de existență.

În cadrul vizitei de monitorizare, medicul coordonator a instruit asistenții medicali la tematica ”Insuficiența cardiacă cronică”, a consultat 5 beneficiari gravi, prescriind-le apoi indicații medicale. La fel s-a făcut bilanțul preventiv ale activităților efectuate pentru 2017, au fost discutate activitățile pentru anul 2018, precum posibilități de îmbunătățire a proiectului. Centrul a primit ca donație materiale de pansament.

IMG_1173 - web

Proiectul își propune ca obiectiv: servicii de calitate medicale și sociale prestate beneficiarilor, iar ca rezultat îmbunătățirea calității serviciilor medico-sociale oferite persoanelor în etate și schimbarea mentalității societății în atitudinea pentru problemele persoanelor în etate și grijă la domiciliu. Sunt asistate toate persoanele nevoiașe, indiferent de etnie și religie sau credință, sex, naționalitate sau convingeri politice sau alte circumstanțe.