Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/news.php on line 11

Europa Trebuie Să Îmbrățișeze Mobilitatea UmanăEuropa Trebuie Să Îmbrățișeze Mobilitatea Umană

De Ziua Internațională a Migranților, Caritas Europa subliniază contribuția indispensabilă pe care o au  migranții în societea și economia europeană. Într-o nouă notă informativă, facem un apel către politicienii europeni să faciliteze mobilitatea umană și migrația muncii, în același timp respectând drepturile și demnitatea muncitorului migrant.

Este timpul potrivit ca politicienii europeni să adopte legi de migrație care să le respecte drepturile și să nu mai ridice ziduri și garduri. Migranții au fost mereu parte din ADN-ul european și contribuția pozitivă a migrației în societatea noastră- economică, precum și socială și culturală- trebuie să fie într-un sfârșit recunoscută, nu în ultimul rând în contextul schimbărilor demografice și lipsei severe de forță de muncă. 

Din păcate, politicienii, media și societatea cel mai des percep migrația ca un fenomen negativ, supraestimând prezența migranților în Europa, pe când cetățenii țărilor non-EU reprezintă doar 5.3% din populația Uniunii Europene. La fel, mulți migranți foarte des se confruntă cu tratament ostil, privațiune și violență în viața lor de zi cu zi. Din acest motiv, sugerăm o abordare alternativă, care ia în considerare contribuția migraților în Europa și promovează mobilitatea și drepturile omului.

COVID-19 ne-a arătat cum câteva domenii, precum agricultura, educația, sănătatea publică și menajul, nu pot funcționa fără lucrătorii migranți, inclusiv aceia care nu sunt înregistrați. Cercetările arată că aceștia reprezintă aproximativ 13% din personalul-cheie din UE, și în multe țări migranții contribuie mai mult în taxe și contribuții sociale decât guvernele cheltuie pe protecția lor socială, sănătate și educație.

Provocările legate de schimbările demografice din Europa combinate cu lipsa acută de forță de muncă pun asistența socială și sistemul social de protecție sub presiune și fac necesară facilitarea admiterii muncitorilor străini cu toate tipurile de abilități- incluzând în mod evident cele de nivel scăzut și mediu.

În timp ce este important să accentuăm că majoritatea intrărilor în UE sunt regulate- de la 2,25 până la 3 milioane de etnici non-Eu care vin anual în UE pentru muncă, motive de familie sau educație. Cu toate acestea, canalele de migrație regulată către Europa sunt limitate, mai ales cele pentru cei care nu au o calificare înaltă. În plus, astfel de canale sunt marcate de obstacole birocratice, criterii stricte și restricționate de legislația privind acordarea vizelor, pe când dreptul la viața de familie este restricționat din cauza dificultăților administrative și financiare.

Lipsa canalelor de migrație permanente împreună cu multiple obstacole de intrare și cererea de muncă ridicată în Europa este un factor principal care alimentează migrația neregulată. În plus, precaritatea muncii și riscul permisului de ședere împing oamenii către neregulitate și duc ușor către exploatare în sectoare specifice ale forței de muncă.

Precum am demonstat în noua noastră notă informativă, legileprivind migrarea forței de muncă sunt esențiale pentru abordarea procărilor curente de pe piața muncii. 
Din acest motiv ne adresăm la politicienii europeni și cei locali ca să extindă căile obișnuite ale forței de muncă pentru toate nivelurile de calificare, adaptând politicile care pun drepturile omului și lupta împotriva exploatării în primul rând. 

Este important ca politicile de migrație să ofere proceduri administrative eficiente și un permis de ședere sigur care conține un cadru solid pentru drepturile omului care facilitează incluziunea socială și reunificarea familiei ca să asigure participarea deplină a migranților în societate în țara de destinație.

Interesele și necesițățile țărilor de origine trebuie să fie la baza tuturor politicilor de migrație ca să asigure că mobilitățile sunt benefice pentru toate țările implicate și nu duc la exodul de inteligență. În cele din urmă, insistăm că migranții nu sunt instrumente economice și că drepturile și demnitatea lor trebuie să fie la baza tuturor politicilor.