Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/news.php on line 11

Cerere de ofertă pentru achiziția brichete din lemnCerere de ofertă pentru achiziția brichete din lemn

 

Data:                16 Ianuarie 2023

 

Către:               Persoanele interesate

 

Subiect:            Achiziția Brichete din lemn (ce vor fi oferite în formă de vouchere)

 

 

CERERE DE OFERTĂ (CdO)

 

Stimate Domn/Doamnă:

 

 1. Fundația de Binefacere Caritas Moldova (în continuare Caritas Moldova) Vă invită să prezentaţi oferta Dvs. pentru achiziția bricheților din lemn, în conformitate cu cerinţele indicate în această Cerere de Ofertă şi anexele sale (în continuare “Documente CdO”).
 2. Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului ”Programul de sprijin pe perioada iernii a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina aflate în Republica Moldova”ce se implementeză prin suportul financiar de la Caritas Austria, Austrian Development Cooperation și Nachbar in Not (Neighbour in Need).
 3. Proiectul își propune să abordeze multiplele provocări cu care se confruntă refugiații ucraineni, familiile gazdă ale acestora și populația locală vulnerabilă din Moldova. Certificatele/voucherele valorice destinate pentru procurarea brichetelor din lemn, vor fi distribuite prin echipele mobile ale Caritas Moldova către beneficiarii proiectului, care vor ridica marfa personal de la depozitele furnizorului. Cantitatea totală de vouchere ce vor fi oferite - 1000 buc.

 

 1. În cazul prezentării Ofertei Dvs. pe suport de hîrtie, aceasta va fi adresată și transmisă doamnei Ecaterina Bugaevscaia, într-un plic sigilat marcat cu “Cerere de Ofertă pentru achiziționarea brichețilot din lemn – NU DESCHIDEŢI DECÂT ÎN PREZENŢA COMISIEI Caritas Moldova PENTRU LICITAŢII” pe adresa :

 

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1

În atenția: Ecaterina Bugaevscaia

Email: procurement@caritas.md

 

 

 1. Data limită pentru prezentarea ofertelor este 21 Februarie 2023
 2. Orice Ofertă recepționată de către Caritas Moldova după această dată limită nu va fi analizată.
 3. Oferta Dvs. şi toată corespondenţa vor fi în limba română.
 4. Oferta Dvs. va corespunde următoarelor instrucțiuni:
  1. Oferta Dvs. poate fi prezentată pentru 1 lot, 2 loturi sau pentru toate 3 loturi;
  2. Cantitățile vor fi exprimate în tone sau kg;
  3. Prețurile  vor fi la cota 0% TVA;
  4. Oferta Dvs. va fi valabilă cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice după expirarea termenului limită de primire a Ofertelor;

 

 1. Caritas Moldova va analiza Ofertele recepţionate pentru a determina dacă acestea sunt complete, dacă au fost comise erori aritmetice, dacă documentele au fost semnate corespunzător şi dacă Ofertele corespund cerinţelor generale.

 

 1. În timpul evaluării ofertelor, Caritas Moldova vă poate cere clarificări asupra ofertei. Cererea de clarificare şi răspunsul vor fi în scris, şi nici o modificare a preţurilor (cu excepţia corectării erorilor aritmetice) sau a ofertei de baza nu va fi solicitată, oferită sau permisă. Neprezentarea unui răspuns la cererea de clarificare, în mod corespunzător şi la timp, va rezulta în respingerea Ofertei Dvs.

 

 1. Contractul se va înmâna Ofertantului, oferta căruia va avea cel mai bun raport cantitate/calitate a brichetelor și care corespunde cu toate cerințele tehnice. 

 

 1.       Ofertantul trebuie să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice;

 

 1. Caritas Moldova își rezervă dreptul să accepte sau să refuze orice ofertă, şi să anuleze, total sau parţial, să suspende procesul sau să refuze toate ofertele în orice moment anterior înmânării Contractului, fără a purta nici o responsabilitate faţă de compania sau companiile afectate. Suplimentar, Caritas Moldova nu va avea nici o obligaţie de a oferi Ofertanţilor motivele pe care s-au bazat acţiunile sale.

 

 1. Caritas Moldova va informa Ofertanții ce nu au fost selectaţi.

 

 1. Pentru orice întrebări de clarificare, adresați-Vă în scris la adresa de mai jos, fără apeluri telefonice sau vizite personale.

Fișiere pentru accesare --------> Anexe.docx (live.com)

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1

În atenția: Ecaterina Bugaevschaia, Responsabil achiziții

Email: procurement@caritas.md