Raport anual 2017

Unde este dragoste și caritate, acolo este Dumnezeu” – aceste cuvinte din imnul străvechi al Bisericii Occidentale pot fi considerate și imnul organizaţiei noastre, căci anume aceste cuvinte reflectă în deplină măsură esenţa existenţei Fundaţiei de Binefacere.Milostenia și dragoste faţă de cel nevoiaș sunt două componente necesare pentru a construi relaţia noastră cu Dumnezeu…”
Andrei Bolocan, Director Caritas Moldova

Raport anual 2016

Unde este dragoste și caritate, acolo este Dumnezeu” – aceste cuvinte din imnul străvechi al Bisericii Occidentale pot fi considerate și imnul organizaţiei noastre, căci anume aceste cuvinte reflectă în deplină măsură esenţa existenţei Fundaţiei de Binefacere.Milostenia și dragoste faţă de cel nevoiaș sunt două componente necesare pentru a construi relaţia noastră cu Dumnezeu…”
Andrei Bolocan, Director Caritas Moldova

Raport anual 2015

„Caritatea creștină este o chemare, o vocaţie, un apel al conștiinţei. În aceasta constă misiunea noastă, încredinţată nouă de Biserica lui Cristos. Da, este și o datorie pentru a urma poruncile. Însă această datorie, fiind conștientizată, în credinţă devine o necesitate, un mod de fi, o autentică expresie a propriei existenţe. În așa fel, caritatea devine o forţă vitală pentru cel care o exercită în dragoste faţă de Dumnezeu și aproapele și în lumina adevărului…”
Diacon Edgar Vulpe, Președinte Caritas Moldova

Raport anual 2014

Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova” a fost creată la 10 mai 1995 ca departament social al Bisericii Romano-Catolice din Moldova, care acţiona prin intermediul filialelor Caritas din parohiile locale, formate din director local (parohul comunităţii), coordonator operaţional, colaboratori şi voluntari, iar la 02 iunie 2015, a fost reorganizată prin transformare în Fundația de Binefacere “Caritas Moldova”
Pr. Alfred Weiss, Președinte Caritas Moldova

Raport anual 2013

„Nu-ţi este prea grea această povară?” – a fost întrebat în Asia un băieţel care îl purta pe umeri pe fratele său bolnav. „Nu e o povară, este fratele meu” – a răspuns cel mic. Această extrem de scurtă poveste îmi vine mereu în minte, mai ales atunci când mă gândesc la activităţile Caritas Moldova…”
Pr. Alfred Weiss, Președinte Caritas Moldova