Ședința grupului de monitorizare pentru implementarea Planului strategic de dezvoltare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova

Caritas Moldova în parteneriat cu MMPSF al Republicii Moldova și organizațiile care lucrează în rețeaua serviciului de îngrijire socială la domiciliu, au organizat pe data de 23 decembrie 2015 ultima ședință grupului de monitorizare din 2015.

Scopul principal a ședinței a fost analiza progresului implementării Planului strategic de dezvoltare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova pentru anii 2015-2017, care au contribuit la promovarea și îndeplinirea obiectivelor specifice:
• Promovarea capacităților profesionale
• Promovarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
• Eficientizarea activității Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
• Performanța Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportorii au prezentat realizările efectuate in anul ce s-a scurs: instruiri a personalului implicat în prestarea serviciilor, diseminarea suportului de curs pentru formarea inițială a competențelor lucrătorilor sociali, promovarea dialogului dintre MMPSF și prestatorii de servicii sociale în domeniul serviciului de îngrijire socială la domiciliu, elaborarea ghidului privind ONG-urile în domeniu. Un rol deosebit s-a acordat informării prestatorilor de servicii cu privire la prevederile standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu.

Astfel, în cadrul instruirilor desfășurate în unitățile administrativ teritoriale, prestatorii de servicii au fost informați în contextul Hotărârii Guvernului nr. 1034 din 31 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate.
Ca urmare a bilanțului realizat, grupul de lucru a concluzionat că, in pofida situației economice și crizei politice prezente în țară, anul 2015 a fost un an productiv și satisfăcător în domeniul politicilor în îngrijire socială la domiciliu.

grup de monitorizare dec15

În cadrul ședinței au fost punctate sarcini si activități pentru următorul an. Pentru unele din ele deja a demarat procesul, altele sunt la etapa de inițiere. Astfel, din sarcinile care au fost poziționate ca primordiale pentru 2016 au fost nominalizate: lansarea platformei de promovare a activităților de voluntariat în cadrul serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova, încheierea acordurilor de colaborare dintre ONG-uri prestatoare de servicii sociale în domeniu și Serviciul Teritorial de Asistenţă Socială, eficientizarea activității serviciului de îngrijire socială la domiciliu. Un rol deosebit a fost acordat procedurii de încheiere Memorandumului de colaborare între MMPSF cu rețeaua ONG-urilor active în domeniul îngrijirilor la domiciliu din Republica Moldova. Proiectul Memorandumului se află în proces de consultare.

Din prioritățile de dezvoltare a serviciilor pentru anul 2016 au mai fost menționate:
• Consolidarea platformei comune pe advocacy și dialog politic în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele vulnerabile;
• Elaborarea unei strategiei privind asistența socială a persoanelor vârstnice în contextul îmbătrânirii active (îngrijire la domiciliu, grija persoanelor fără adăpost, plasament familial a adulților, locuință protejată pentru persoanele vârstnice, cantine sociale).
• Elaborarea metodologiei de cost a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;
Ședința grupului de monitorizare pentru implementării Planului strategic de dezvoltare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu a fost finisată cu întocmirea unui proces verbal care va fi publicat in curând în ziarul Timpul.