Ședința reprezentanților Uniunii Rețelei Organizațiilor pentru îngrijiri Comunitare cu Ministrul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

 Caritas Moldova, în calitate de fondator al URONPIC pe data de 23  martie 2018, a participat împreună cu colegii din rețea la o ședință cu Ministrul  Sănătății Muncii și Protecției Sociale.  Scopul principal al întâlnirii cu dna Ministru Svetlana Cebotari a fost atât prezentarea URONPIC, activitățile realizate, precum și provocările întâlnite, inclusiv soluțiile și așteptările pentru ele. În special, au fost menționate dificultățile ce țin de acoperirea insuficientă  cu servicii  îngrijire medicală şi socială la domiciliu per localitate și distribuirea inechitabilă a vizitelor, bugetul extrem de modest alocat pentru îngrijiri medicale comunitare de la CNAM (doar 0,15% pentru 2016, inclusiv cu servicii paliative), lipsa cadrelor medicale (asistenți medicali) în localitățile rurale pentru prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, lipsa mecanismului de contractare a prestatorilor privați pentru prestarea serviciilor sociale și a metodologiei de costificare a serviciilor sociale, lipsa abordării holistice a serviciilor prestate în îngrijiri la domiciliu, reticența din partea medicilor de familie de a elibera bilete de trimitere pacienților pentru servicii către prestatorii privați și lipsa accesului la fișa electronică a pacientului pentru prestatorii privați (pentru a exclude dublarea de vizite).

În cadrul ședinței au fost abordate și unele din soluțiile ca răspuns la provocările menţionate: elaborarea unui mecanism transparent, public la contractarea prestatorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu, majorarea cotei pentru serviciilor de îngrijiri la domiciliu de la 0,15% la 1%, angajarea asistenților medicali auxiliari, cu o formare profesională de 5-6 luni, elaborarea mecanismului de contractare a prestatorilor privați, inclusiv metodologiei de costificare a serviciilor sociale şi acces la fișa electronică a pacientului privind informația referitoarele la vizitele de îngrijiri medicale și sociale pentru prestatorii privați.

Un interes special pentru dna Ministru a prezentat comunicarea preliminară a rezultatelor studiul realizat de către compania Socio Polis pe domeniul Îngrijirilor Comunitare. Se atestă o varietate mare în oferirea de servicii comunitare, de aceea sunt necesare standarde unice foarte clare în prestarea serviciilor comunitare la domiciliu. La finalul ședinței Dna Ministru a primit invitația la conferința Națională în domeniul Îngrijirilor Comunitare care va avea loc la 15 mai, 2018, pe care a acceptat-o cu plăcere.

Ședința reprezentanților URONPIC cu Ministrul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a fost una constructivă în cadrul căreia dna Ministru s-a văzut foarte interesată de domeniul respectiv, venind cu angajamente aţit în vederea soluționării  problemelor apărute cît şi dezvoltarea în continuare a serviciilor de îngrijiri comunitare.

Notă:

       Şedinţa s-a desfășurat in cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate”  (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, inclusiv elaborarea şi menținerea unei platforme unice pentru advocacy si dialog politic, și a  voluntariatului.   

Proiectul HELP este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Caritas Austria.