Ищем сотрудников — Медсестра/ Медбрат и Социальный Работник

Fundatia de Binefacere “Caritas Moldova” anunţă concursul pentru postul vacant de soră medicală in cadrul Proiectului „Centre Socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”

 

Până la data de 27.12.2015 vor fi depuse prin e-mail (liliana.radu@caritas.md ori/si otilia.sirbu@caritas.md) următoarele documente:

 

 • Un CV (care să  conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
 • O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de  pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
 • 2 referinţe de la precedenţii angajatori

 

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

 

Cerinţe:

 

 1. studii medii complete specialitatea soră medicala (în afară profilului pediatrie) sau/ si studii de nursing
 2. stagiu de lucru pe specialitate, preferabil chirurgie (în afara profilului pediatrie)
 3. grad înalt de toleranta fata de beneficiari, empatie si compasiune
 4. experienţa anterioară de lucru în domeniul îngrijirilor la domiciliu sau îngrijiri paliative (un avantaj)
 5. cunoaşterea sectorului non-profit şi experienţă de lucru cu donatori străini (un avantaj)
 6. cunoaşterea computerului (un avantaj)
 7. cunoaşterea l. romană şi rusă
 8. capacitatea de a lucra atat in echipa cat si individual
 9. creativitate si inovatie, principii morale solide, autocontrol, fermitate si perseverenta
 10. permisul de conducere constituie un avantaj

 

Acte necesare:

-      copia paşaportului/buletinului

-      copia diplomei de studii medii

-      copia carnetului de muncă

-      copia actului de categorie (dacă se posedă un asemenea act)

-      copia permisului de conducere

 

Obiectivul general al Programului:

Proiectul contribuie la realizarea art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului care menționează că orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea si bunăstarea lui si familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de șomaj, boala, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor împrejurări independente de voința sa.

 

Obiectivele specifice ale Programului:

Îmbunătățirea accesului la asistența medicală primară și serviciile sociale a persoanelor în vârstă, singure și vulnerabile din Republica Moldova. Pentru a transmite mesaje-cheie legate de serviciile de îngrijire medico-socială factorilor de decizie și societății cu scopul de a influența legislația și administrația pentru a crea și dezvolta mai multe și mai bune servicii adresate vârstnicilor.

 

 

Informații suplimentare -

www.caritas.org ; www.caritas.md ; www.catolicmold.md

Telefoane de contact : Tel/ fax: 022/ 29 29 49 (coordonator)

 

social worker and nurse

Fundația de Binefacere “Caritas Moldova” anunţă concurs pentru postul Asistent Social  (jumătate de norma)

Până la data de 10.01.2016 vor fi depuse prin e-mail (otilia.sirbu@caritas.md) sau fax 29 31 49 următoarele documente:

 

 • Un CV (care să  conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
 • O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de  pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
 • 2 referinţe de la precedenţii angajatori

 

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Vă rugăm nu contactaţi telefonic.

 

Cerinţe:

 • studii superioare relevante in domeniul asistentei sociale, psihopedagogiei, psihologiei (finisate sau studenți anii III si IV)
 • grad înalt de toleranta fata de beneficiari, empatie si compasiune  - obligatoriu
 • cunoașterea standardelor naționale minime de asistenta sociala si a legislației sociale — obligatoriu
 • cunoașterea computerului — obligatoriu
 • disponibilitatea de a vizita beneficiarii la domiciliu acestora — obligatoriu
 • disponibilitatea de a vizita structurile locale din regiuni — obligatoriu
 • cunoașterea limbilor română, rusă — obligatoriu
 • cunoştinţe in managementul proiectului, scriere de proiecte, raportare, colaborarea cu donatori, etc, — constituie un avantaj
 • experiența anterioara, — constituie un avantaj
 • cunoașterea sectorului non-profit, — constituie un avantaj
 • cunoașterea limbii engleze — constituie un avantaj.
 • capacitatea de a lucra atat in echipa cat si individual
 • creativitate si inovatie, principii morale solide, autocontrol, fermitate si perseverenta
 • permisul de conducere constituie un avantaj

 

Responsabilităţi

-        colaborarea cu şeful departamentului social în realizarea proiectelor sociale ale Misiunii (copii, tineret, vârstnici, persoane fără domiciliu, copii cu dizabilităţi)

-        managementul de caz pentru persoane solicitante de asistenta si consiliere sociala cf standardelor naționale de asistenta sociala

-        participarea la elaborarea propunerilor de proiect,

-        pregătirea rapoartelor de activitate, etc

 

 

 

Informatii suplimentare www.caritas.org ; www.caritas.md ; www.catolicmold.md