Concurs pentru postul vacant de asistent social în cadrul Proiectului „DARE” în mun. Bălți

Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunţă concursul pentru postul vacant de asistent social in cadrul Proiectului „DARE” în mun. Bălți
Programul DARE constă în ajutorarea copiilor de a atinge scopuri personale și educaționale în viață.

Vrem ca copiii noștri să crească și să devină adulți fericiți și responsabili, capabili de a-și realiza la maxim potențialul lor în viață. Vrem să le oferim curajul de a lupta pentru visele lor, iar când întâlnesc obstacole, să nu renunțe, ci să încerce din nou.

Participanții la program (organizațiile, comunitățile, profesorii, copiii) vor crește și se vor dezvolta urmând cele trei direcții: Creștere și Realizare, Dragoste și Suport, și Impact și Durabilitate.

Până la data de 26 iunie 2017, ora 09:00, vor fi depuse prin e-mail (andrei.bolocan@caritas.md) următoarele documente:

 1. Un CV (care să conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
 2. O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales;
 3. 2 referinţe de la precedenţii angajatori
 4. Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Vă rugăm nu contactaţi telefonic.

Cerinţe:

 1. studii superioare relevante in domeniul asistenței sociale, psihopedagogiei, psihologiei
 2. grad înalt de toleranță față de beneficiari, empatie si compasiune – obligatoriu
 3. cunoașterea standardelor naționale minime de asistență socială și a legislației sociale – obligatoriu
 4. cunoașterea computerului – obligatoriu
 5. disponibilitatea de a vizita structurile locale din Bălți – obligatoriu
 6. cunoașterea limbilor română, rusă – obligatoriu
 7. cunoştinţe in managementul proiectului, scriere de proiecte, raportare, colaborarea cu donatori, etc, – constituie un avantaj
 8. experiența anterioara – constituie un avantaj
 9. cunoașterea sectorului non-profit – constituie un avantaj
 10. cunoașterea limbii engleze – constituie un avantaj
 11. capacitatea de a lucra atât în echipa cât și individual
 12. creativitate și inovație, principii morale solide, autocontrol, fermitate și perseverență
 13. permisul de conducere constituie un avantaj

Atribuții generale:

 1. Activități cu părinți și grupuri de părinți;
 2. Medii de învățare și auto-organizare (SOLE) în centrele de zi pentru copii (+ sprijin pentru profesorii care implementează metoda “SOLE” în școli);
 3. Parlamentul copiilor în acțiune;

Responsabilități specifice:

 1. Familiarizarea cu toate activitățile pentru copii, părinți și profesori, pe care organizația angajatoare o implementează;
 2. Participarea la instruiri privind utilizarea metodologiilor specifice (abilitățile părinților, SOLE, Parlamentul Copiilor în acțiune);
 3. Utilizarea instrumentelor și metodologiilor stabilite, colectarea datelor pentru evaluări, monitorizarea și evaluarea activităților;
 4. Utilizarea instrumentelor și metodologiilor stabilite, realizarea atribuțiilor pentru implementarea activităților conform componentei stabilite de organizația implementatoare;
 5. Oferirea de informații și sprijin coordonatorilor locali și naționali pentru întocmirea rapoartelor și asigurarea calității;
 6. Asigurarea faptului că personalul din cadrul organizației este informat periodic cu privire la activități și progrese;
 7. Să realizeze, sub supravegherea coordonatorilor locali, instruirea trainirilor din cadrul organizației, pentru utilizarea celor mai bune practici și metodologiilor specifice;
 8. În caz de necesitate, să ofere recomandări coordonatorului local, cu privire la cel mai bun mod de intervenție pentru o anumită persoană sau familie;
 9. Participarea la întâlniri multidisciplinare din cadrul organizației sau în afara acesteia, la cererea coordonatorului sau a directorului organizației;
 10. Întocmirea rapoartelor de activitate, a listei beneficiarilor, etc, și asistarea coordonatorului local în pregătirea rapoartelor trimestriale;
 11. Participarea la instruire, supervizare și întâlniri de echipă;
 12. Să poată reorienta beneficiarii către alte servicii prestate de organizație și să coordoneze activitățile cu ceilalți angajați în cazuri specifice;
 13. Formare profesională în domeniul protecției copilului și intervenția în situații de criză, cum ar fi abuzul asupra copilului, etc;