Scop: consolidarea capacităților actorilor neguvernamentali și autorităților competente din Moldova, Belarus și Ucraina privind punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei ONU ce vizează drepturile copilului.

Realizări: 90 de membri ai organizațiilor partenere Caritas Austria în Moldova, Belarus și Ucraina, care  activează în proiecte destinate copiilor,  actori guvernamentali și ONG-uri  din aceste țări și-au consolidat capacitățile organizaționale.

Astfel, 30 de specialiști au participat la lansarea proiectului ce a avut loc în cadrul unei Conferințe, urmată de o vizită de studiu la Viena. De asemenea, membrii acestor organizații au desfăşurat  instruiri la Chișinău, Kiev și Minsk pe următoarele subiecte: Măsuri de prevenire a violenței  în familie / violența în instituții; Modele și modalități de formare a părinților, competențe de familie, școala părinților, abilitați de comunicare, stabilirea unor relații emoționale pozitive între părinți, inclusiv părinte-copil, competențe de interacțiune; Programe și măsuri pentru identificarea  și atenuarea abuzului și neglijării; etc.  Au fost elaborate coduri de conduită pentru personalul care lucrează cu copiii. Personalul instruit a fost capabil să identifice tipurile de abuz și neglijare a copiilor, să identifice legislația care oferă cadrul pentru protecția copiilor, să identifice barierele din comunicarea copii-adulți. S-a lucrat asupra dezvoltării unor poziții de advocacy și lobby pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ național.

În perioada 15-19 aprilie 2013, reprezentanții Caritas Moldova și specialiști în protecția copilului din Bălți și Tiraspol au efectuat o vizită de studiu în capitala Austriei, Viena participând și la Conferința cu genericul  ”Familia este prioritară – drepturile copilului acum!” Vizita de studiu a avut ca scop preluarea bunelor practici din Viena privind protecţia copiilor, revizuirea și adaptarea standardelor în organizarea serviciilor destinate copiilor. În perioada 27-29 august  2013, la Vadul lui Vodă a avut loc instruirea în vederea  prevenirii abuzului față de copii pentru angajații Centrelor de zi din s. Rașcov , r. Camenca, oraşele  Rîbnița, Bălți, Bender/Tighina;  Centrelor preșcolare din s. Stîrcea, r. Glodeni și s. Slobozia- Rașcov, r. Camenca, precum și pentru angajații Centrului de plasament temporar „Petrușca” din Tiraspol.

Caritas Moldova și-a elaborat propria  politică în domeniul protecției copilului. Parohii și angajații Filialelor din Rîbnița, Slobozia- Rașcov, Rașcov, Tiraspol, Bender/Tighina și Bălți au fost consultați de un expert din Austria, dna Waltraud Gugerbauer, pentru a stabili care sunt prioritățile acestei politici, procedurile de angajare, codul de conduită, reacționarea în caz de identificare a unei situații abuz, și modul de a intervieva copilul-victimă sau potențiala victimă a unui abuz. Caritas Moldova a identificat 4 domenii principale pentru protecția copilului: prevenirea abuzului, intervenție în caz de identificare a unei situații de abuz, prevenirea suicidului și siguranța utilizării resurselor internet de către copii.

Donatori: Caritas Viena cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Noutăți