Strategia generală este de a crește capacitatea grupurilor de tineri și a altori membri ai comunității ca resursă capabilă pe lângă parohiile țintă, cu scopul de  a-i motiva să  identifice problemele din comunitatea lor, să pună în aplicare proiecte / inițiative, pentru a soluţiona problemele cele mai importante pentru ei.

SCOP: Implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității și în  procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar şi republican.

Perioada de implementare: decembrie 2013 – 2015

Beneficiarii: 300 de tineri cu vârste cuprinse între 14-25 de ani, din 7 comunități din Republica Moldova, de pe ambele maluri a râului Nistru (în satele .Stârcea, Sloboda- Rașcov, Rașcov, în oraşele Râbnița, Tiraspol, Bender/Tighina, Bălți).

Metode de realizare:

-  Formarea tutorilor în rândul tinerilor

- Crearea grupurilor locale de tineri voluntari

- Formarea liderilor și a tinerilor activi

- Reuniuni tematice în grupuri de tineri

- Concurs de mini proiecte/ inițiative

- Activități de team-building

- Colectare de fonduri

- Organizarea de evenimente de interes major pentru tinerii voluntari

Coordonator Biroul Național: Mariana Tanasî