TIGHINASimilar majorităţii filialelor, Caritas Bender a apărut graţie   unui  nucleu de voluntari. În 2004 începe  activitatea oficială a Caritas Bender. Din capul locului un accent deosebit a fost pus pe proiectele destinate tinerei generaţii. Astfel, a fost creat un teatru pentru copii şi adolescenţi, care a reuşit să monteze spectacole şi  să dea reprezentaţii  nu doar în oraşul natal, Tighina, dar şi în s. Raşcov, r-ul Camenca, oraşele Tiraspol şi Chişinău. Tinerii din grupul teatral erau, de asemenea, implicaţi în confecţionarea costumelor şi a decoraţiilor scenice, de aici a luat naştere Atelierul de creaţie pentru copii. Tinerii din partea locului au beneficiat de  vacanţe de vară bine organizate, care au  inclus activităţi culturale,educative, educaţie spirituală.

Principalele proiecte desfăşurate de Caritas Bender sunt: Cantina socială, Centrul medico-social, Centrul  de zi cu ateliere de creaţie pentru copii.


Date de contact