ribnitaFiliala Caritas Râbniţa şi-a început activitatea în 1995. Pe parcursul anilor au fost desfăşurate numeroase proiecte în susţinerea populaţiei nevoiaşe – Cantina socială,  Centrul de Zi pentru Copii din familii social-vulnerabile, Centrul de Zi pentru Bătrâni, asistenţă acordată sinistraţilor,  distribuirea ajutoarelor umanitare, promovarea antreprenoriatului agricol  şi altele. O contribuţie importantă în realizarea proiectelor au voluntarii filialei. Aceştia vizitează şi acordă ajutor bătrînilor solitari,  bolnavilor iremediabili, organizează activităţi culturale pentru tinerii din localitate, găzduiesc  în casele lor, de sărbători şi în timpul vacanţelor,  copii de la Orfelinatul din s. Popenchi, etc. Grupul ţintă al proiectelor implementate de Caritas Râbniţa este alcătuit de categoriile defavorizate ale populaţiei – familiile numeroase, persoanele în etate, copiii orfani, pacienţii imobilizaţi la pat, etc.

Direcţiile principale de activitate ale Caritas Râbniţa: asistenţa medicală şi socială, programe educaţionale, asistenţă în  cazuri extreme, dezvoltare comunitară.


Date de contact