Instruirea asistenților personali și asistenților sociali

La data de 19 octombrie, în r-nul Glodeni, Fundația de Binefacere Caritas Moldova dat start cursului de formare: ”Instruirea asistenților personali și lucrătorilor sociali” în îngrijirea bolnavilor la domiciliu.

IMG_0690

Până în prezent nu au existat cursuri speciale sau școli pentru pregătirea asistenților personali, de aceea Caritas Moldova, în perioada 19-21 octombrie, a organizat o instruire care să explice, asistenților personali, principalele tipuri de servicii și nevoi ale persoanelor în vârstă, cu handicap și alte categorii vulnerabile de populație.

Acest training se desfășoară în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy și dialog politic, și a voluntariatului.

Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medio-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.

Cursul de instruirea include: kinestetica și profilaxia complicațiilor respiratorii etc., standardele sociale și corelarea asistenței medicale primare de sănătate și servicii sociale, consiliere a persoanelor în vârstă, probleme de demență, comunicarea cu rudele, etc.

La final, participanții vor obține competențe specifice în:

  1. Utilizarea cunoștințelor de bază în îngrijirea bolnavului la domiciliu referitoare la: îngrijiri generale acordate pacientului, supravegherea bolnavului, evidența pacientului în activități, igiena pacientului și tehnici de manevrare;
  2. Aplicarea tehnicilor de îngrijire în manevrarea bolnavului;
  3. Implicare personală în activități de menținere a propriei stări de sănătate și a celor din jur;

Instruirea are loc în incinta Primăriei r-n Glodeni, și este condusă de asistente medicale calificate, care lucrează în cadrul Proiectului: ”AJUTOR PERSOANELOR SINGURATICE ÎN ETATE” (HELP). Participanții au fost selectați de către ”Direcția de Asistență Socială” din Glodeni, iar la finalul cursului vor fi înmânate certificate de participare și materiale didactice de care se vor ghida ulterior.

Importanța acestui curs este cu atât mai mare, cu cât acești asistenți personali, se confruntă zilnic cu necesitatea de a oferi îngrijire propriilor rude.

Donatori: Proiectul HELP este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Caritas Austria.

logo parteneri