Instruirea „Servicii în îngrijiri medico-sociale la domiciliu”

Timp de 3 zile 7 – 10 martie, 2017 în cadrul proiectului ”Ajutor persoanelor singuratice în etate” a fost organizată o instruire pentru asistenții medicali și sociali la tematica „Servicii în îngrijiri medico-sociale la domiciliu”. Instruirea a fost organizată de către Caritas Vienna.  Trainerii Bianca Reiterer și Jasmina Andjelic-Jovanovici, specialiști în managementul îngrijirilor medico-sociale la domiciliu au prezentat  participanților la instruire o vastă şi foarte utilă informație în domeniu respectiv.  Metodica pe care s-a lucrat a fost una foarte interesantă: asistenții vorbeau cum lucrează  la moment zi de zi în cadrul activităților sale în Republica Moldova, apoi experții din Vienna împărtășeau experiența și practicile sale, aducând totodată un suport informativ.

Scopul cursului a fost optimizarea serviciului de îngrijire medico-socială la domiciliu, cu rezultat finit: eficienta și eficacitate.

Tematicile discutate în cadrul instruirii au fost diverse: igiena, dezinfectarea mâinilor, schimbarea bandajului; domenii de responsabilitate a asistenților medicali și sociali, timpul per deplasare, documentație. Acest training s-a desfășurat în cadrul proiectului „Ajutor persoanelor singuratice în etate” (HELP), care are drept obiectiv dezvoltarea unei rețele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, promovarea politicilor care asigură integrarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu împreună cu celelalte servicii de sănătate, elaborarea unei platforme unice pentru advocacy și dialog politic, și a voluntariatului.

Proiectul care are o durată de 3 ani, vine să acopere lacunele existente în programul de servicii medico-sociale de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliu, în special, lipsa de asistență medicală și socială adecvată pentru persoanele în etate la domiciliu, excluziunea socială și marginalizarea persoanelor în etate de către membrii familiei și comunității, abordarea redusă din partea instituțiilor relevante de stat pentru serviciile de asistența medico-socială a persoanelor în etate la domiciliu.
Proiectul HELP este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Caritas Austria.