În cadrul întrunirilor și meselor rotunde ale Grupului de lucru format din  reprezentanți ai ONG-urilor, ai Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, cu contribuția Caritas Moldova,  au fost elaborate și aprobate noile Standarde Medicale în sistemul de îngrijiri la domiciliu,  conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 851 din 29.07.2013.

Elaborarea Standardelor Medicale noi în sistemul de îngrijire la domiciliu a cuprins: Completarea listei de medicamente permise; Elaborarea gradelor de dependență ale pacienților; Principiile de bază ale  serviciilor de îngrijiri la domiciliu; Forma de evaluare a pacientului; Îndreptarea de la medicul de familie sau specialistul din spital; Volumul  serviciilor acordate și documentele necesare aprobate de Ministerul Sănătății; Responsabilitățile și drepturile nurselor, medicilor de familie și medicilor din ONG-uri;  Durata de prestare a serviciilor și posibilitatea continuării; Dreptul și etica în îngrijiri la domiciliu: drepturile beneficiarilor, prestatorilor, protecție împotriva abuzurilor; Evaluarea și controlul  serviciilor; Resursele umane și instruirea personalului; Echipa interdisciplinară (structura medicală, familia, voluntarii); Managementul informației (comunicare internă și externă); Înregistrarea și arhivarea datelor; Controlul infecțiilor și riscului de infectare (la beneficiari și prestatori);  Sursele de finanțare, monitorizarea și evaluarea.

De asemenea,  am obținut:  rambursarea costului  pentru serviciile sociale acordate în complex cu cele medicale de la Compania Națională de Asigurări în Medicină; creșterea sumei alocate din partea statului pentru serviciile medicale acordate la domiciliu;  reducerea numărului de pacienți lipsiți de îngrijire medicală; implicarea actorilor locali și naționali în soluționarea problemelor bătrânilor și bolnavilor imobilizați la pat.

Coordonator Biroul Național: Liliana Radu-Spătaru

Noutăți