Dezvoltarea, dreptatea şi binele comun.

Interviu cu Otilia Sîrbu, directorul Misiunii Catolice Caritas Moldova, despre eradicarea sărăciei şi depăşirea crizei financiare, politice şi morale în lumina enciclicii

Cor.: Dragă Otilia, sînt impresionată de viziunea Caritasului. De ce anume iubirea este pe primul plan în viziunea Caritasului?

- Dumnezeu este iubire şi noi sîntem chemaţi să primim această iubire de la El şi să o dăruim mai departe tuturor din jurul nostru. Misiunea noastră înseamnă mai mult decît o organizaţie de binefacere care distribuie ajutoare. Mai întîi de toate sîntem chemaţi să manifestăm iubire şi solidaritate, în special, cu cei aflaţi în dificultate, care au nevoie de sprijin, de încurajare sufletească, inclusiv de ajutor material pentru a ieşi din impas. http://saptamina.md/pub/2010/12/dezvoltarea-dreptatea-si-binele-comun.html