Valentina Buliga a prezentat succesele strategiilor şi reformelor privind protecţia copilului şi familiei

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga a participat la lucrările conferinței internaționale ”Păstrarea Integrității familiei – politică prioritară pentru protecția copilului”. Conferința s-a desfășurat în incinta Universității Libere Internaționale din Moldova, în data de 15 Mai, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei.

Rostind o alocuțiune în cadrul forulmului, ministrul Valentina Buliga a subliniat eforturile Guvernului în implementarea reformelor în domeniul asistenței sociale. ”Prin introducerea prestației de Ajutor Social și prin aplicarea metodei de testare a veniturilor, care a orientat ajutorul acordat de către stat spre cele mai vulnerabile pături a societății, Republica Moldova a reușit să elimine sărăcia extremă,” a accentuat dna ministru.

http://www.mmpsf.gov.md/md/newslst/1211/1/5798/