Laicii creştini între sărăcie şi bunăstare: curajul de a trăi alături de cei mai săraci.  Analiza socială a sărăciei și excluziunii sociale în Republica Moldova . Otilia Sîrbu, Chișinău, 2012.

Prima Săptămână Socială Catolică. Curajul de acrește alături de cei din urmă, 11-14 octombrie 2011. Episcopia Romano-catolică, Chișinău, 2011.

Sărăcia şi Excluziunea Socială în Republica Moldova: Tendinţe şi Perspective pentru ONG-uri. Studiu, Fundația IDIS – Viitorul, Chișinău, 2011.

Evaluare externă . Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului Strategic Caritas Moldova 2008 – 2010. Caraseni – Consultanță și Training, Chișinău, aprilie 2011.

Studiul comparativ  Iaşi – Chişinău privind situaţia copilului aflat în dificultate. Studiu a fost publicat în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate” implementat  în colaborare cu Fundaţia Iosif din Iaşi și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Iași,  România, 2008.

Ghid de îngrijire a bolnavului la domiciliu. Recomandări din experiența profesională a asistenților medicali din Caritas Moldova. Chișinău, 2006

Centre de Îngrijire Medico-socială la Domiciliu Caritas Moldova. Chișinău, 2006

CBT. Conștientizează. Beneficiază. Transmite. O campanie molipsitoare. Chișinău, 2006.

Caritas in Presă

Выставка юных художников и мастеров прикладного искусства

Сегодня один из залов художественного музея превратился в цитадель детского творчества. Своё место тут нашли 55 картин, выполненных в технике батик, и ещё 30 произведений искусства, изготовленных иными технологиями в рукоделия. Алёна Лазарева, научный...

Citește totul...

123