Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/blog.php on line 8

26 DE ANI... VÂRSTA TINEREȚII - Mesajul președintelui „Caritas Moldova” cu ocazia celor 26 de ani ai Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”

26 DE ANI... VÂRSTA TINEREȚII - Mesajul președintelui „Caritas Moldova” cu ocazia celor 26 de ani ai Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”

 

Rupând, zi de zi, filele din calendar, ne dăm seama că timpul trece, ireparabile, cum spuneau latinii. Este o constatare tristă pentru unii, provocatoare pentru alții, pentru că ne intrigă să ne întrebăm ce am lăsat în anii care au trecut și ce am putea face pentru anii pe care ni i-a mai rânduit Dumnezeu aici pe pământ. Și aici îmi amintesc mereu de parabola talanților din Evanghelie, prin care Isus ne provoacă să ne folosim capacitățile la maxim pentru, ca la timpul potrivit, atunci când ne vom deschide mâinile în fața Marelui Judecător, acestea să nu fie goale.

Cât de curând vom sărbători măreața Solemnitate a Înălțării Domnului, în care vom auzi cum apostolii îl întreabă pe Învățător: „Doamne, în acest timp vei restabili împărăția lui Israel?” (Fap 1,6) Astăzi, la cei 26 de ani ai Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”, această întrebare ni este adresată fiecăruia dintre noi, cei care formăm marea familiei „Caritas Moldova”. Da, suntem întrebați astfel, pentru că, prin munca noastră, suntem cei care continuăm, în favoarea celor mai mici frați ai lui Isus, opera de binefacere a Mântuitorului, care, așa cum ne spune sfântul Petru, „a trecut făcând bine” (Fap 10,38), operă ziditoare a împărăției lui Dumnezeu, cei care trebuie să facem ca, în lumea în care trăim, să strălucească tot mai mult caritas. Fiecare gest de iubire, cât de mic, are rolul său de cărămidă în edificarea acestei împărăției, chiar dacă unii ar putea să spună că un astfel de gest nu este decât o picătură într-o mare. Dar să nu uităm că marea este făcută din nenumărate de picături.

De aceea, îndemnul pe care îl adresez întregii echipe este de a înmulți aceste gesturi de iubire, chiar dacă nu întotdeauna sunt prețuite. Aici îmi amintesc de cuvintele Maicii Tereza, care spunea: „Binele pe care îl faci azi oamenii îl vor uita oricum. Fă bine mereu!” sau: „Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de interese și intenții ascunse. Fii bun oricum!” De fapt, atunci când facem bine, trebuie să avem o intenție, una singură, aceea pe care ne-o indică Isus: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!” (Mt 5,16). Iar lumina noastră nu este altceva decât faptele bune, făcute dintr-o inimă plină de caritas.

Opera de zidire a împărăției lui Dumnezeu ar fi imposibil de realizat fără beneficiarii „Caritas Moldova”, săracii pe care îi vom avea întotdeauna cu noi (cf. Mt 26,11). Îmi spunea cineva odată că ei vor fi cei care ne vor deschide porțile împărăției cerești. De aceea, să nu ne întoarcem niciodată privirea de la ei și să nu ne închidem niciodată mâna în fața celor care bat la poarta fundației, cerșind o bucată de pâine, un pahar de apă sau o haină cu care să se acopere, văzând în fiecare dintre ei chipul suferind al lui Cristos. Și, pe lângă aceasta, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că ni-i trimite pe acești frați mai mici ai săi, pentru că vrea ca ei să fie și frații noștri mai mici.

În cuvânt deosebit de mulțumire îi adresez Preasfințitului Anton Coșa, pe care îmi permit să-l numesc nu fondatorul, ci părintele și prietenul Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”. Părinte nu doar pentru a pus începuturile acestei „fiice” ale sale, ci și pentru că a copleșit-o mereu cu darul iubirii sale de părinte și păstor. Prieten, pentru că i-a fost mereu alături, contribuind nu puțin la propășirea fundației, cu sfatul și îndemnul său.

În sfârșit, încă un motiv de gratitudine față de Dumnezeu, care este caritas (cf. 1In 4,8), sunt binefăcătorii care, înflăcărați de aceeași caritas, au făcut, fac și am convingerea că vor face posibilă și pe mai departe îndeplinirea misiunii fundației noastre. Și întrucât a mulțumi înseamnă a cere din nou, să ne îndreptăm rugător glasurile spre Treimea cea de o ființă să trezească în inimile a cât mai multor oameni iubirea care să-i facă compătimitori față de atâtea situații dureroase care întunecă fața Pământului. Și evident, un mare mulțumesc și binefăcătorilor înșiși.

26 de ani este o vârstă a tinereții. De aceea, tuturor vă doresc să fiți mereu tineri în suflet, plini de putere în a duce mai departe – în timp și spațiu – iubirea lui Cristos! La mulți ani, „Caritas Moldova”!

Cu apropiere și dragoste față de episcop, beneficiari, echipă și binefăcători, cu sufletul plin de mulțumire față de Dumnezeu și preasfânta sa Mamă, Fecioara Maria,

 

Pr. dr. Petru Ciobanu

Președinte „Caritas Moldova”