Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/blog.php on line 8

SAFE și CARING- cele două proiecte mari ale Caritas Moldova pentru peioada 2021-2023

SAFE și CARING- cele două proiecte mari ale Caritas Moldova pentru peioada 2021-2023

Pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023, Fundația de Binefacere Caritas Moldova va implementa 2 mari proiecte în Republica Moldova (Transnistria inclusiv): SAFE și CARING.

Proiectul SAFE (Safety Assistence for Eldery) este orientat spre actualizarea standardelor de îngrijire la domiciliu, pentru implementarea serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu, pentru promovarea serviciilor centrate pe persoană pentru beneficiari.

Proiectul se va desfășura în regiunile Chișinău, Ribnița, Stircea și Rashkov, pe ambele maluri ale râului Nistru, în perioada 01.01.2021 și 31.12.2023 prin furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu, și la nivel național prin tehnologii online, cu accesibilitatea națională în toate regiunile.

Activitățile proiectului vor include furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu integrată în pachetul incluziv adaptat la domiciliu de servicii medico-sociale integrate de către echipa multidisciplinară la domiciliu și în centrele de zi prin furnizarea de servicii medico-sociale integrate, mese calde și activități de agrement, instruirea rudelor și voluntarilor în comunitate îngrijirea și consolidarea colaborării comune cu factorii de decizie guvernamentali și locali în domeniul îngrijirii medico-sociale și al drepturilor persoanelor în vârstă.

Proiectul CARING reprezintă continuitatea proiectelor anterioare precum: Centre de zi pentru copii, Centrul Petrushka, DARE. Acesta are drept scop primordial reducerea vulnerabilității la sărăcie a copiilor și  familiilor pe ambele maluri ale râului Nistru prin creșterea oportunităților la educație și dezvoltare în corespundere cu  Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD) 2030 și politicile naționale de bază în domeniul Protecției Copilului.   

Proiectul se va desfășura concomitent in Tiraspol, Rașcov, Petropavlovca și Zîrnești. Acesta include programe personalizate precum:

  • Programul de recuperare (5 zile pe săptămână ) – include dar nu se limitează la citire/scriere, matematica, tehnologii informaționale, Engleză;  oferirea sprijinului celor care au rămas în urmă cu programul școlar și reducerea decalajului educațional
  • Programul educațional pentru Pace, Protecție și Drepturi
  • Programul educațional pentru sănătate și bunăstare
  • Programul educațional de dezvoltare umană integră și solidară
  • alimentare
  • consiliere individuală și sprijin psihologic
  • Consultație medicală anuală pentru copii și părinți

Ambele proiecte sunt implementate cu suportul financiar al Caritas Viena.