Investește în educațieInvestește în educație

Fiecare copil are nevoie de un profesor. 

Proiectul CARING susține 4 Centre de Grijă şi Suport unde au loc activităţi extracurriculare alternative pentru copilaşi de diferite vârste. Beneficiarii centrelor sunt aproximativ 400 copii din Zîrneşti, Petropavlovca, Raşcov şi Tiraspol, Republica Moldova.

Trăim într-un secol al inovaţiilor tehnologice, digitalizării şi al unui flux de informaţii incontrolabil. Ținând cont de oportunităţile noii generaţii, pedagogul în primul rând este menit să ghideze copilul pe tărâmul cunoştinţelor, cu dragoste, atenţie şi grijă. 

Pedagogul educa adultul de mâine, promovează bunele valori şi stilul de viaţă cu cinste. Pentru inovaţii în diferite domenii avem nevoie de copii perseverenți şi iscusiţi. Deci, haideţi în primul rând să investim în programe educaţionale moderne pentru cadrele didactice. 

Contribuie Acum! https://caritas.md/ro/donation