Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/news.php on line 11

Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția materialelor și a lucrărilor de termoizolarea a fațadelor și a materialelor pentru acoperiș în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (9 locuințe)Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția materialelor și a lucrărilor de termoizolarea a fațadelor și a materialelor pentru acoperiș în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (9 locuințe)

 

SCRISOARE DE INVITAȚIE

Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția materialelor și a lucrărilor de termoizolarea a fațadelor și a materialelor pentru acoperiș în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (9 locuințe).

 Data publicării anunțului:        12 septembrie 2023

 

Termenul limită de prezentare a dosarului:       26 septembrie 2023

                                                                       

Tipul contractului:                                                Contract de livrare bunurilor si executare a lucrărilor 

CONTEXT                                                                                                                                          

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Caritas Norway:222MDA02”.

Scopul: acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect executarea lucrărilor, necesare pentru reducerea vulnerabilității beneficiarilor proiectului sus-menționat.

În acest sens, solicităm oferte pentru achiziția materialelor și a lucrărilor de termoizolarea a fațadelor și a materialelor pentru acoperiș în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (9 locuințe).

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Materiale și lucrări de termoizolarea a fațadelor și materiale pentru acoperiș

Deviz de cheltuieli

 9 case

Conform caietului de sarcini

 

DEPUNEREA DOSARULUI

 

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@caritas.md,  cu mențiunea  „Ofertă lucrări de Materiale și lucrări de termoizolarea a fațadelor și materiale pentru acoperiș” sau depus în plic la adresa mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1, Fundația de Binefacere Caritas Moldova.

 

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către Fundația de Binefacere Caritas Moldova sub forma unui e-mail de confirmare. Fundația de Binefacere Caritas Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Termen limită de depunere: 26 septembrie 2023;

Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Cerințe față de candidații eligibili:

Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;

Licență sau alte acte permisive în domeniul realizării lucrărilor de adaptarea sistemelor de  încălzire;

Experiență în domeniu, minim 5 ani.

Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail sau poștală, specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.

DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS

Fiecare ofertant are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoane autorizate, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentația necesară pentru concurs o puteți descărca accesând link-urile de mai jos.

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: procurement@caritas.mdcu mențiunea „materiale și lucrări de termoizolarea a fațadelor și materiale pentru acoperiș.

Criteriile de selectare a ofertelor: 

Criteriu

Pondere

Pretul ofertei

50%

Termenul de executare lucrarilor/livrare

25%

Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate  

10%

Termenul de garantie

10%

Dovada executarii lucrarilor similare

5%

 

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Ecaterina Bugaevscaia, ofițer achiziții, tel. 078800597,  e-mail: procurement@caritas.md 

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de  21 septembrie 2023.

Vă mulțumim pentru interesul acordat acestei achiziții de lucrări și vă dorim succes în pregătirea ofertei.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.

Articol adaugat de: Secretariat Caritas MD

Alte articole de la acest autor: